Posts Tagged: yerellik

MODERNİN GENETİĞİ

Yerel kimliklerin yükselişe geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Bir yandan dünyayı tek bir pazara dönüştüren ve herkese standart yaşama alışkanlıkları aşılayan ekonomik bir küreselleşme sürecine, diğer yandan da etnik, dinsel, dilsel vb. farklılıkların öne çıktığı bir yerelleşme sürecine tanıklık ediyoruz. Bu

MODERNİN GENETİĞİ

Yerel kimliklerin yükselişe geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Bir yandan dünyayı tek bir pazara dönüştüren ve herkese standart yaşama alışkanlıkları aşılayan ekonomik bir küreselleşme sürecine, diğer yandan da etnik, dinsel, dilsel vb. farklılıkların öne çıktığı bir yerelleşme sürecine tanıklık ediyoruz. Bu

MODERN-YERELLİK VE MİTLEŞTİRME ÜZERİNE

Modern, modernizm, modernite kavramlarının bulanıklığından dolayı ‘modern’ olan ile ilgili tartışmalar da bulanıklaşıyor. O nedenle konuyu tartışmadan önce bu kavramların ayrıştırılması ve birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Aslında bu ayrışmayı yaparken zaten yerellik ve mitleştirme kavramları birer ayırt edici özellik

MODERN-YERELLİK VE MİTLEŞTİRME ÜZERİNE

Modern, modernizm, modernite kavramlarının bulanıklığından dolayı ‘modern’ olan ile ilgili tartışmalar da bulanıklaşıyor. O nedenle konuyu tartışmadan önce bu kavramların ayrıştırılması ve birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Aslında bu ayrışmayı yaparken zaten yerellik ve mitleştirme kavramları birer ayırt edici özellik