Posts Tagged: üretim

ADORNO’NUN NEGATİF DİYALEKTİĞİNE KARŞI CERTEAU’NUN GÜNDELİK HAYATI KEŞFİ…

Aydınlanma ile birlikte bireyin silinişi, tümelin bireyin aklını işgal etmesi, giderek doğanın “şey” leşmesi ile birlikte ”kültür endüstrisi” kavramından da bahseden Adorno ve tabii ki Horkheimer’ın temel çabasının tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve

ADORNO’NUN NEGATİF DİYALEKTİĞİNE KARŞI CERTEAU’NUN GÜNDELİK HAYATI KEŞFİ…

Aydınlanma ile birlikte bireyin silinişi, tümelin bireyin aklını işgal etmesi, giderek doğanın “şey” leşmesi ile birlikte ”kültür endüstrisi” kavramından da bahseden Adorno ve tabii ki Horkheimer’ın temel çabasının tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve

Üretim Sürecindeki Teori

Teori, teorik bir üretim midir? Yapılan ve düşünülenin sınırları nerede kesişir? Nerede ayrılırlar? Düşünülen ve yapılan ‘şey’ler pragmatistler için kesinlikle iki ayrı dünyayı ifade eder ve özneler yaptıklarıyla var olurlar. Düşün dünyasında gerçekten olay yok mudur? Varsa neden fiziksel hayatın

Üretim Sürecindeki Teori

Teori, teorik bir üretim midir? Yapılan ve düşünülenin sınırları nerede kesişir? Nerede ayrılırlar? Düşünülen ve yapılan ‘şey’ler pragmatistler için kesinlikle iki ayrı dünyayı ifade eder ve özneler yaptıklarıyla var olurlar. Düşün dünyasında gerçekten olay yok mudur? Varsa neden fiziksel hayatın