Posts Tagged: sembol

Dilde ve Mekanda Anlamlandırma

Yaşamak için çevremizi ve kendimizi, diğer bir deyişle içeriyi ve dışarıyı anlamlandırmaya çalışırız. Bunu bireyler olarak kendi hayatlarımız süresince, gruplar olarak topluluklarımız içerisindeki tartışmalarda ve kurumlar olarak bir sürü belirlenmiş ve ayrışmış bilim dalları kümelerinde tekrar tekrar kurgularız. Ahmet İnam’a

Dilde ve Mekanda Anlamlandırma

Yaşamak için çevremizi ve kendimizi, diğer bir deyişle içeriyi ve dışarıyı anlamlandırmaya çalışırız. Bunu bireyler olarak kendi hayatlarımız süresince, gruplar olarak topluluklarımız içerisindeki tartışmalarda ve kurumlar olarak bir sürü belirlenmiş ve ayrışmış bilim dalları kümelerinde tekrar tekrar kurgularız. Ahmet İnam’a