Posts Tagged: modernizm

modern hayat

Modernizm, toplum ve birey hayatının birçok alanında önemli değişiklikler doğurmuştur.Ekonomik alanın yanında, evrensel olarak politika ve kültür alanlarında insanın gelişmesini sağlayan birçok olumlu ilerlemenin yanında, toplumu ve bireyi devingen bir kaosun içine sürüklemiştir. Temelleri 16.yy’a dayanan modernizm,19.yy başlarından itibaren modern

modern hayat

Modernizm, toplum ve birey hayatının birçok alanında önemli değişiklikler doğurmuştur.Ekonomik alanın yanında, evrensel olarak politika ve kültür alanlarında insanın gelişmesini sağlayan birçok olumlu ilerlemenin yanında, toplumu ve bireyi devingen bir kaosun içine sürüklemiştir. Temelleri 16.yy’a dayanan modernizm,19.yy başlarından itibaren modern

Modernizmin Suçu Ne?

modernizm belgesenin ardından.. Le Corbusier Long Island Beach’te Modernizmi eleştirirken belki de yapılması gereken en son şeylerden biri onu kendi fanusunun içinde izole bir habitatta sorguya çekmek olabilir. Birinci Dünya Savaşı’nın yıkımı üzerine modernizm yıkıcıdır demek ne kadar doğru? Özellikle

Modernizmin Suçu Ne?

modernizm belgesenin ardından.. Le Corbusier Long Island Beach’te Modernizmi eleştirirken belki de yapılması gereken en son şeylerden biri onu kendi fanusunun içinde izole bir habitatta sorguya çekmek olabilir. Birinci Dünya Savaşı’nın yıkımı üzerine modernizm yıkıcıdır demek ne kadar doğru? Özellikle

modernizm, küreselleşme

Kafayı açan kitaplar arasında John Hobson’ın “Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri” kitabını ilk sıraya koyarım, zira bize ilkokuldan beri öğretilen “batılılar bizim pusulamızı, cebirimizi, barutumuz aldı ve bize karşı kullandılar” argümanının ötesine geçip, 10.-19. yy. arasında gerçekten neler olup bittiğini yalın

modernizm, küreselleşme

Kafayı açan kitaplar arasında John Hobson’ın “Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri” kitabını ilk sıraya koyarım, zira bize ilkokuldan beri öğretilen “batılılar bizim pusulamızı, cebirimizi, barutumuz aldı ve bize karşı kullandılar” argümanının ötesine geçip, 10.-19. yy. arasında gerçekten neler olup bittiğini yalın

Modernlik: Sonsuzluk ve İnsan

Merkez noktaları, referans noktaları, odak noktaları ve kaçış noktaları ufuk çizgisine yerleşilirken kullanılan ortak dilin kurgusunu oluştururlar. Modernlik, Baudelaire’in dediği gibi, kişilerin yaşamlarını, sonsuzun devingen ve geçici parçasında konumlandırmalarıyla anlaşılmaya başlanan bir kavramdır. Sonsuzun bugüne uzantıları kurgulanırken farklı noktalar sistemleri

Modernlik: Sonsuzluk ve İnsan

Merkez noktaları, referans noktaları, odak noktaları ve kaçış noktaları ufuk çizgisine yerleşilirken kullanılan ortak dilin kurgusunu oluştururlar. Modernlik, Baudelaire’in dediği gibi, kişilerin yaşamlarını, sonsuzun devingen ve geçici parçasında konumlandırmalarıyla anlaşılmaya başlanan bir kavramdır. Sonsuzun bugüne uzantıları kurgulanırken farklı noktalar sistemleri

Kirpi kılığında tilki işleri

Günümüz modernizmi ve Taksim platformu üzerine…         Bricolage nedir? Kökeni Fransızca olan Bricoleur, elindekilerle anlık pratik çözümler üreten, ufak tamir işleri yapan kimseler için kullanılır. Günlük dilde fırsatları değerlendirmek anlamına da gelmektedir. Colin Rowe, Collage City adlı

Kirpi kılığında tilki işleri

Günümüz modernizmi ve Taksim platformu üzerine…         Bricolage nedir? Kökeni Fransızca olan Bricoleur, elindekilerle anlık pratik çözümler üreten, ufak tamir işleri yapan kimseler için kullanılır. Günlük dilde fırsatları değerlendirmek anlamına da gelmektedir. Colin Rowe, Collage City adlı