Posts Tagged: kültür endüstrisi

Gerçek ile Kurgunun birbiri içinde Erimişliği ve Rüya Vitrinler: Masumiyet Müzesi

(Görsel 1. Fotoğraf: Refik Anadol, “Objelerin Masumiyeti” Kitabından, 2012)   Masumiyet Müzesi’nin girişinde bulunan Müze’nin tanıtım broşürü, prestijli bir gazetenin ismiyle imzalanmış, kısa ve övgülü bir yorumla,  çok satanlar listesinde kendine yer bulmayı amaçlayan yeni piyasaya çıkmış kitabın arka kapağını

Gerçek ile Kurgunun birbiri içinde Erimişliği ve Rüya Vitrinler: Masumiyet Müzesi

(Görsel 1. Fotoğraf: Refik Anadol, “Objelerin Masumiyeti” Kitabından, 2012)   Masumiyet Müzesi’nin girişinde bulunan Müze’nin tanıtım broşürü, prestijli bir gazetenin ismiyle imzalanmış, kısa ve övgülü bir yorumla,  çok satanlar listesinde kendine yer bulmayı amaçlayan yeni piyasaya çıkmış kitabın arka kapağını

Kent Bağlamında Mekanı Tekrar Keşfetmek ve İkincil Mimarlık

Kent Bağlamında Mekanı Tekrar Keşfetmek ve İkincil Mimarlık: tasarlanmış kent mekanına tekrar dahil olan eleştirel pratikte mimarlık eylemleri Nazmiye Rasimoğlu Özet Mimar, bir tasarımcı, bir eylemci, bir analizci, bir sosyolog olma kimlikleri arasında kentte gezinirken düşünme ve pratik etmenin birbirine

Kent Bağlamında Mekanı Tekrar Keşfetmek ve İkincil Mimarlık

Kent Bağlamında Mekanı Tekrar Keşfetmek ve İkincil Mimarlık: tasarlanmış kent mekanına tekrar dahil olan eleştirel pratikte mimarlık eylemleri Nazmiye Rasimoğlu Özet Mimar, bir tasarımcı, bir eylemci, bir analizci, bir sosyolog olma kimlikleri arasında kentte gezinirken düşünme ve pratik etmenin birbirine

Kültür Endüstrisi’nde Kaybolan Birey

SİNEM SERHATLI 502111189 Özet  Modern hayat ve getirdiği kavramlar, toplumları ve bireyleri derinden etkilemiştir. Sabit doğruların yerini sürekli değişen ve bireyin ayak uydurması gereken kaygan bir zemin almıştır. Teknoloji, kapitalizm ve küreselleşmenin de etkisiyle, kültürler arası bilgi ve mal akışı

Kültür Endüstrisi’nde Kaybolan Birey

SİNEM SERHATLI 502111189 Özet  Modern hayat ve getirdiği kavramlar, toplumları ve bireyleri derinden etkilemiştir. Sabit doğruların yerini sürekli değişen ve bireyin ayak uydurması gereken kaygan bir zemin almıştır. Teknoloji, kapitalizm ve küreselleşmenin de etkisiyle, kültürler arası bilgi ve mal akışı

Yeniden Üretim ve Erişilebilir Olmak

-Adorno ve Benjamin çapraz okuması üzerinden Kültür Endüstrisi- Adorno ve Horkheimer, kapitalizm ve seri üretim çağının kavramlarını tartışırken Aydınlanma’nın yarattığı tümel, evrensel aklın da bireyi sürekli olarak yeniden üreten bir olgu olduğunu söyleyerek Kültür Endüstrisi kavramını ortaya atmışlardır. Yere ve

Yeniden Üretim ve Erişilebilir Olmak

-Adorno ve Benjamin çapraz okuması üzerinden Kültür Endüstrisi- Adorno ve Horkheimer, kapitalizm ve seri üretim çağının kavramlarını tartışırken Aydınlanma’nın yarattığı tümel, evrensel aklın da bireyi sürekli olarak yeniden üreten bir olgu olduğunu söyleyerek Kültür Endüstrisi kavramını ortaya atmışlardır. Yere ve

zihin bulanıklığı içinde.. “aynılaşma”

kant.. klasik alman felsefesi.. dışavurumculuk-opera ilişkisi.. hans cornelius.. frankfurt!.. freud.. “okul” baglamında idoloji üretmek.. akım/gelenek.. marksist yaklaşım.. aydınlanma.. aydınlanmanın diyalektiği.. marcuse.. horkheimer.. habermas.. benjamin.. “yanlış yaşam, dogru yaşanamaz.” ?!.. idealizm-materyalizm.. özne-nesne ilişkisi.. açık uçlu diyalektik.. negatif diyalektik.. sentez >> özdeşlik..

zihin bulanıklığı içinde.. “aynılaşma”

kant.. klasik alman felsefesi.. dışavurumculuk-opera ilişkisi.. hans cornelius.. frankfurt!.. freud.. “okul” baglamında idoloji üretmek.. akım/gelenek.. marksist yaklaşım.. aydınlanma.. aydınlanmanın diyalektiği.. marcuse.. horkheimer.. habermas.. benjamin.. “yanlış yaşam, dogru yaşanamaz.” ?!.. idealizm-materyalizm.. özne-nesne ilişkisi.. açık uçlu diyalektik.. negatif diyalektik.. sentez >> özdeşlik..

Kültür Endüstrisi

Frankfurt Okulu kurucularından Theodor Adorno, temel çabasını “tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve genelin tikel üzerindeki hegomanyasını kırmak” olarak açıklar. Günümüz düzenini, mekanik üretim çağı olarak niteler ve bireyin özgünlüğünü, biricikliğini kaybettiğini düşünür. Her

Kültür Endüstrisi

Frankfurt Okulu kurucularından Theodor Adorno, temel çabasını “tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve genelin tikel üzerindeki hegomanyasını kırmak” olarak açıklar. Günümüz düzenini, mekanik üretim çağı olarak niteler ve bireyin özgünlüğünü, biricikliğini kaybettiğini düşünür. Her