Posts Tagged: imç

Hava Fotoğrafı ile İMÇ

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1960’lı yıllarda sayısı aşan manifaturacılar ve kumaşçılar için yeni bir mekan inşa etme amacıyla bir yarışma projesi olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada alanın imar planı olmaması sebebiyle bir “mevzi imar planı” yarışması düzenlenmiş ardından “mevzi imar planı” yarışmasının

Hava Fotoğrafı ile İMÇ

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1960’lı yıllarda sayısı aşan manifaturacılar ve kumaşçılar için yeni bir mekan inşa etme amacıyla bir yarışma projesi olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada alanın imar planı olmaması sebebiyle bir “mevzi imar planı” yarışması düzenlenmiş ardından “mevzi imar planı” yarışmasının

imç’nin parçaları

İMÇ kentin göbeğine yerleşen cesur ürkekliğiyle tüketimin nesnesi haline gelse de kendine has edilgenliğini koruyor. Ama mekansal ilişkileri kuran, dizen ve örgütleyen bir öğe olma niteliğini de kaybetmiyor. Belki de iyiyi, güzeli, doğruyu temsil eden mimarlık, manifaturacılar çarşısı ile tüketim mekanı

imç’nin parçaları

İMÇ kentin göbeğine yerleşen cesur ürkekliğiyle tüketimin nesnesi haline gelse de kendine has edilgenliğini koruyor. Ama mekansal ilişkileri kuran, dizen ve örgütleyen bir öğe olma niteliğini de kaybetmiyor. Belki de iyiyi, güzeli, doğruyu temsil eden mimarlık, manifaturacılar çarşısı ile tüketim mekanı