Posts Tagged: Eleştiri-bağlam -kuram

ELEŞTİRİ KÖPÜRÜR

Eleştiri nedir? Eleştiri, yapılan, ortaya konan bir eserin tarafsız bir biçimde ele alınıp, incelenmesi ile oluşup gelişen bir değerlendirme sürecidir diyor Ayla Ersoy. Değerlendirme… Değerlendirme süreci… Süreç… Eleştiriye, nokta koymak belirli kalıplarla sınırlandırmak pek mümkün olmasa gerek. Bahsedilen bir süreç

ELEŞTİRİ KÖPÜRÜR

Eleştiri nedir? Eleştiri, yapılan, ortaya konan bir eserin tarafsız bir biçimde ele alınıp, incelenmesi ile oluşup gelişen bir değerlendirme sürecidir diyor Ayla Ersoy. Değerlendirme… Değerlendirme süreci… Süreç… Eleştiriye, nokta koymak belirli kalıplarla sınırlandırmak pek mümkün olmasa gerek. Bahsedilen bir süreç

Pragmatik ve post-yapısalcı söylemler çerçevesinde mimari Kuram & Eleştiri.

Mimari eleştiri, mimarlık gibi bir üretim etkinliğinde, mimarlık kuram ve mimarlık söylemi arasında kilit bir nokta yer alır. Bunun en önemli nedeni eleştirinin, mimarlıktaki söylemsel geçerlilik, meşruiyet sorununun çözümlenmesinde aldığı yerdir. Mimari eleştiri bu soruna ister olumlama yada olumsuzlama gibi

Pragmatik ve post-yapısalcı söylemler çerçevesinde mimari Kuram & Eleştiri.

Mimari eleştiri, mimarlık gibi bir üretim etkinliğinde, mimarlık kuram ve mimarlık söylemi arasında kilit bir nokta yer alır. Bunun en önemli nedeni eleştirinin, mimarlıktaki söylemsel geçerlilik, meşruiyet sorununun çözümlenmesinde aldığı yerdir. Mimari eleştiri bu soruna ister olumlama yada olumsuzlama gibi