Posts Tagged: dil

düşünür

Everest My Lord, Sevim Burak

düşünür

Everest My Lord, Sevim Burak

/düşünmek

Metin başlar ve sorular sıralanır. Daha hiçbir şey anlamadan sorular artar ve küçük açıklamalar gelir devamında. Heidegger “Düşünmek ne demektir?” diye mi sormuş yoksa birçok soruyu tek soruyla ifade etmeye çalışsam ne olurduyu düşünüp kendince en muğlak halinde bırakıp, bizi

/düşünmek

Metin başlar ve sorular sıralanır. Daha hiçbir şey anlamadan sorular artar ve küçük açıklamalar gelir devamında. Heidegger “Düşünmek ne demektir?” diye mi sormuş yoksa birçok soruyu tek soruyla ifade etmeye çalışsam ne olurduyu düşünüp kendince en muğlak halinde bırakıp, bizi

felsefe-mimarlık ilişkisi, düşünme, dil ve anlam üzerine: YAZMAK ya da İNŞA ETMEK

Felsefenin amacı nedir? Salt anlamak, salt düşünmek, salt yorumlamak, salt dilsel , mantıksal açıklamalar yapmak, temellendirmeler ardında koşmak mı? Hatta, tek tek bireyleri, toplumları, dünyayı değiştirebilir mi? Ahmet İnam’a göre, “Felsefe, bir düşünme bilimi. Bu düşünme biçiminin kaynaklandığı yaşama biçimi.

felsefe-mimarlık ilişkisi, düşünme, dil ve anlam üzerine: YAZMAK ya da İNŞA ETMEK

Felsefenin amacı nedir? Salt anlamak, salt düşünmek, salt yorumlamak, salt dilsel , mantıksal açıklamalar yapmak, temellendirmeler ardında koşmak mı? Hatta, tek tek bireyleri, toplumları, dünyayı değiştirebilir mi? Ahmet İnam’a göre, “Felsefe, bir düşünme bilimi. Bu düşünme biçiminin kaynaklandığı yaşama biçimi.

Dilin kodları ve ifadesi

Düşünmek ne demektir ? Görsel öğeler ile, imajlar ile düşünmek dil ile düşünmekten farklı bir anlam mekanizmasına mı sahiptir ya da dil ile düşünmek, “dil” in kelime anlamının bizde çağrıştırdığı şekli dolayısıyla sözcüklerle düşünmek anlamına mı gelmektedir ? Gündelik hayatta

Dilin kodları ve ifadesi

Düşünmek ne demektir ? Görsel öğeler ile, imajlar ile düşünmek dil ile düşünmekten farklı bir anlam mekanizmasına mı sahiptir ya da dil ile düşünmek, “dil” in kelime anlamının bizde çağrıştırdığı şekli dolayısıyla sözcüklerle düşünmek anlamına mı gelmektedir ? Gündelik hayatta

DİL/ANLAM/DÜŞÜNME

Dilde kelimeler vardır, harfler, cümleler, vurgulamalar, anlamlar vardır… anlam kaymaları da vardır. Dil kurallara ve kuralsızlıklara da olanak tanır, doğrulara yanlışlara.. Portzamparc ve Sollers’in de bahsettiği gibi Rimbaud gündelik hayatta kör olmuş gözlere görünmeyen bağları sunarken kullandığı dilin anlamları ile

DİL/ANLAM/DÜŞÜNME

Dilde kelimeler vardır, harfler, cümleler, vurgulamalar, anlamlar vardır… anlam kaymaları da vardır. Dil kurallara ve kuralsızlıklara da olanak tanır, doğrulara yanlışlara.. Portzamparc ve Sollers’in de bahsettiği gibi Rimbaud gündelik hayatta kör olmuş gözlere görünmeyen bağları sunarken kullandığı dilin anlamları ile

http://www.parisvsnyc.blogspot.com/

DİL -ANLAM

Dil, anlam ve düşünmek (düşünme ve düşünceyi ifade etme eylemi) birbirini tamamlayan ve tanımlayan olgulardır. Fakat kendi içlerinde bir çokboyutluluk taşırlar. Dil sadece kelimeler kümesi olmadığı gibi anlam da tek bir gerçekliğin ifadesi olamaz. Düşünmek de ancak bir bağlam içinde

http://www.parisvsnyc.blogspot.com/

DİL -ANLAM

Dil, anlam ve düşünmek (düşünme ve düşünceyi ifade etme eylemi) birbirini tamamlayan ve tanımlayan olgulardır. Fakat kendi içlerinde bir çokboyutluluk taşırlar. Dil sadece kelimeler kümesi olmadığı gibi anlam da tek bir gerçekliğin ifadesi olamaz. Düşünmek de ancak bir bağlam içinde

AKIL VE DİĞER ŞEYLER

Hayatımız tanımlarla doludur.  Birileri bir şeylere bir ad koymuştur ve o adlar ortada dönüp dururlar. Dilin yetersiz kalış noktası burada başlar; birine ait olan kelimeler o kişi tarafından telaffuz edildikten sonra artık kendi başlarınadırlar. Telaffuz edildikleri halleriyle donup kalırlar. Telaffuz

AKIL VE DİĞER ŞEYLER

Hayatımız tanımlarla doludur.  Birileri bir şeylere bir ad koymuştur ve o adlar ortada dönüp dururlar. Dilin yetersiz kalış noktası burada başlar; birine ait olan kelimeler o kişi tarafından telaffuz edildikten sonra artık kendi başlarınadırlar. Telaffuz edildikleri halleriyle donup kalırlar. Telaffuz