Posts Tagged: deleuze

Bahçesi Ortalanan Taşkışla!

Taşkışla’da tüm koridorlar Ortabahçe’yi çepeçevre sararken, bahçe koridorlara bir görünür bir görünmez. Onlara deniz de sorulmaz. Ama günde en az bir kere ikliminden geçirir insanı. Yerin Ruhu / Genius Loci, Antik Roma’da kullanılan bir kavramdır. Bu kavramın gerektirdiği inanca göre

Bahçesi Ortalanan Taşkışla!

Taşkışla’da tüm koridorlar Ortabahçe’yi çepeçevre sararken, bahçe koridorlara bir görünür bir görünmez. Onlara deniz de sorulmaz. Ama günde en az bir kere ikliminden geçirir insanı. Yerin Ruhu / Genius Loci, Antik Roma’da kullanılan bir kavramdır. Bu kavramın gerektirdiği inanca göre

PATATES YEMEK, PATATES YEMEKTİR

  İşbirliğine girişirlerken bir yerde toplanma zeminlerini şöyle temellendirmişlerdir: “Her birimiz de ayrı bir kişi olduğumuz için karşılaşmanın coğrafyanın deneyimleneceği bir topluluk çoktan oluşmuş durumda: Artık her ikimiz de kendimiz değiliz; yardımlaşacak, birbirimizden esin alacak, kendimizi çoğaltacağız. Deleuze ve Guattari

PATATES YEMEK, PATATES YEMEKTİR

  İşbirliğine girişirlerken bir yerde toplanma zeminlerini şöyle temellendirmişlerdir: “Her birimiz de ayrı bir kişi olduğumuz için karşılaşmanın coğrafyanın deneyimleneceği bir topluluk çoktan oluşmuş durumda: Artık her ikimiz de kendimiz değiliz; yardımlaşacak, birbirimizden esin alacak, kendimizi çoğaltacağız. Deleuze ve Guattari