Category Archives: makale özeti: konut

Artyapısalcı Bir Okuma Konusu Olarak Ev

“Architects design houses, Eisenman said, i live in a home.” -Katherine Salant, The Washington Post “tartışmanın kurulumu” İnsanın barınma ihtiyacına temellenen bir kavram olarak ev, tıpkı diğer kavramlar gibi derin anlam ilişkileri barındırır. Bu sırada tarihsel bağlamda geçirdiği çeşitli evrelerin

Artyapısalcı Bir Okuma Konusu Olarak Ev

“Architects design houses, Eisenman said, i live in a home.” -Katherine Salant, The Washington Post “tartışmanın kurulumu” İnsanın barınma ihtiyacına temellenen bir kavram olarak ev, tıpkı diğer kavramlar gibi derin anlam ilişkileri barındırır. Bu sırada tarihsel bağlamda geçirdiği çeşitli evrelerin

Bir Kıyı Yerleşimi Dragos Tepesi

Kıyı yerleşimleri, deniz ile karanın birleşim noktasında bulunmaları sebebiyle doğaları gereği diğer yerleşimlere göre dinamik, değişken ve özelleşen bir mekânsal organizasyon sunmaktadır. Kıyının coğrafi ve topoğrafik özellikleri ekonomik ve toplumsal yapılaşmasını da etkilemektedir. Karabey’e göre kıyının yapısı, karanın toprak yapısı,

Bir Kıyı Yerleşimi Dragos Tepesi

Kıyı yerleşimleri, deniz ile karanın birleşim noktasında bulunmaları sebebiyle doğaları gereği diğer yerleşimlere göre dinamik, değişken ve özelleşen bir mekânsal organizasyon sunmaktadır. Kıyının coğrafi ve topoğrafik özellikleri ekonomik ve toplumsal yapılaşmasını da etkilemektedir. Karabey’e göre kıyının yapısı, karanın toprak yapısı,

kamusal / özel ikiliğinin ara durumlarına İETT sitesi üzerinden bakmak

1.kamusal – özel ikiliği İnsanlık tarihi ile beraber anlamlarında çokça değişikliğe maruz kalmış olan ve belli başlı teorilerin oluşmasında tetikleyici rol üstlenmiş bir çok ikili kavram vardır. Özellikle, modern zamanlara yaklaşıldıkça, aydınlanma projesinin de açtığı yol ile, bu ikilikleri anlamlandırma,

kamusal / özel ikiliğinin ara durumlarına İETT sitesi üzerinden bakmak

1.kamusal – özel ikiliği İnsanlık tarihi ile beraber anlamlarında çokça değişikliğe maruz kalmış olan ve belli başlı teorilerin oluşmasında tetikleyici rol üstlenmiş bir çok ikili kavram vardır. Özellikle, modern zamanlara yaklaşıldıkça, aydınlanma projesinin de açtığı yol ile, bu ikilikleri anlamlandırma,

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Gündelik hayat ritüellerimizin odak noktasında durur ev kavramı. Gün orada başlayıp orada biter. “Daha iyi bir hayat” yaşamak için hep “daha iyi bir ev” sunulur medya tarafından. İnsanların hep “daha iyi bir evde” yaşamak üzerine gelecek planları yapar. Ev bir

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Gündelik hayat ritüellerimizin odak noktasında durur ev kavramı. Gün orada başlayıp orada biter. “Daha iyi bir hayat” yaşamak için hep “daha iyi bir ev” sunulur medya tarafından. İnsanların hep “daha iyi bir evde” yaşamak üzerine gelecek planları yapar. Ev bir

“Konut”un Üretimi ve Tüketimi: Reklam İmgeleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi

Yaşam kolay, yalın olacaktı burada. Maddi yaşamın tüm sorunlarına, tüm yükümlüklerine doğal bir çözüm bulunacaktı. Temizlikçi kadın her sabah gelecekti. Şeker, yağ, şarap on beş günde bir eve getirilecekti. Geniş, aydınlık, karoları mavi armalı bir mutfak olacaktı, mutfakta sarı renkli

“Konut”un Üretimi ve Tüketimi: Reklam İmgeleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi

Yaşam kolay, yalın olacaktı burada. Maddi yaşamın tüm sorunlarına, tüm yükümlüklerine doğal bir çözüm bulunacaktı. Temizlikçi kadın her sabah gelecekti. Şeker, yağ, şarap on beş günde bir eve getirilecekti. Geniş, aydınlık, karoları mavi armalı bir mutfak olacaktı, mutfakta sarı renkli

artyapısalcı bir okuma konusu olarak konut:

Konut Kavramı ve Söküme Dair Yöntemin Belirlenmesi Konut genel teması içerisinde, mimari tasarım ve eleştiri bağlamında, “konut” dair bu makale içerisinde yer alacak alt başlıklar, konut kavramının sökümü ile meydana getirilecektir. Bunlardan ilki “konutun sosyal yaşantı içerisindeki çözümlemesi” olacaktır, ikincisi

artyapısalcı bir okuma konusu olarak konut:

Konut Kavramı ve Söküme Dair Yöntemin Belirlenmesi Konut genel teması içerisinde, mimari tasarım ve eleştiri bağlamında, “konut” dair bu makale içerisinde yer alacak alt başlıklar, konut kavramının sökümü ile meydana getirilecektir. Bunlardan ilki “konutun sosyal yaşantı içerisindeki çözümlemesi” olacaktır, ikincisi

eve dair:

Yaşamak iz bırakmak demektir… İç mekânda… Üzerlerinde gündelik kullanım nesnelerinin izlerini taşıyan sayısız örtü, astar, kılıf vardır. İkamet edenin izleri de mekâna nakşolur… -Walter Benjamin Ev kavramı üzerine yapılacak bu okuma içerisinde, “ev kavramı” iki temel tema altında incelenecektir, bunlar: “ait

eve dair:

Yaşamak iz bırakmak demektir… İç mekânda… Üzerlerinde gündelik kullanım nesnelerinin izlerini taşıyan sayısız örtü, astar, kılıf vardır. İkamet edenin izleri de mekâna nakşolur… -Walter Benjamin Ev kavramı üzerine yapılacak bu okuma içerisinde, “ev kavramı” iki temel tema altında incelenecektir, bunlar: “ait

Modernin müphemliği içinde “oda”

Modern yaşam, kendi içinde göreceli ancak köklerine bağlı bir düzen içinde yaşayan bütünün değerlerinden kopuşudur. Bu kopuş yeniliğin ve düzen arayışının sonucu olarak ortaya çıksa da bireyde parçalanmışlığın ve belirsizliğin, kent içinde kalabalığın temsilidir. Baudelaire göre köksüzlük ve aidiyetsizlik; kalabalık

Modernin müphemliği içinde “oda”

Modern yaşam, kendi içinde göreceli ancak köklerine bağlı bir düzen içinde yaşayan bütünün değerlerinden kopuşudur. Bu kopuş yeniliğin ve düzen arayışının sonucu olarak ortaya çıksa da bireyde parçalanmışlığın ve belirsizliğin, kent içinde kalabalığın temsilidir. Baudelaire göre köksüzlük ve aidiyetsizlik; kalabalık

Gerilimli Döngüsel Hal’ler.

Evin, yapımı ve eş zamanlı sökümü bitmeyen bir konstrüksiyon olması durumu, fiziksel ve algısal olarak kendi içindeki ve çevresindeki yapılı atmosferle gerilimli döngüye dayalı ilişkisini tanımlar. Yeni yerleşmenin sıkıntısı ve göz ardı edilemez yabancılığı yine iki çelişik pozisyonla onarılmaya çalışılır.

Gerilimli Döngüsel Hal’ler.

Evin, yapımı ve eş zamanlı sökümü bitmeyen bir konstrüksiyon olması durumu, fiziksel ve algısal olarak kendi içindeki ve çevresindeki yapılı atmosferle gerilimli döngüye dayalı ilişkisini tanımlar. Yeni yerleşmenin sıkıntısı ve göz ardı edilemez yabancılığı yine iki çelişik pozisyonla onarılmaya çalışılır.

Evini Aldatan Dişi Kuşlar

“Yuvayı dişi kuş yapar.” denir buralarda. Belki başka yerlerde de deniyordur, emin değilim. Bu sözü okumak kolay gibi, çok sorunlu gözükmüyor. Ev kadınsız olmaz, demek isteniyor olabilir. Kadınlı ev daha çok evdir, deniyor olabilir. Kadına olumsuz bir nitelik yükleyen bir

Evini Aldatan Dişi Kuşlar

“Yuvayı dişi kuş yapar.” denir buralarda. Belki başka yerlerde de deniyordur, emin değilim. Bu sözü okumak kolay gibi, çok sorunlu gözükmüyor. Ev kadınsız olmaz, demek isteniyor olabilir. Kadınlı ev daha çok evdir, deniyor olabilir. Kadına olumsuz bir nitelik yükleyen bir

Yuvadan Yuvaya Mekan Hafızasını Taşımak: Yersizleşmek, Çok-yerlileşmek

Yuva olgusunun iki türlü okumasını yapmak mümkün; küçük yuva olarak günlük eylemler üzerinden ve büyük yuva olarak, bireyin ait olduğu ve eninde sonunda döneceği yer üzerinden.(Chaitin, Linstroth & Hiller, 2009) Göç deneyimlerinin kültürü ve dolayısıyla dili üzerinde büyük etkisi olan

Yuvadan Yuvaya Mekan Hafızasını Taşımak: Yersizleşmek, Çok-yerlileşmek

Yuva olgusunun iki türlü okumasını yapmak mümkün; küçük yuva olarak günlük eylemler üzerinden ve büyük yuva olarak, bireyin ait olduğu ve eninde sonunda döneceği yer üzerinden.(Chaitin, Linstroth & Hiller, 2009) Göç deneyimlerinin kültürü ve dolayısıyla dili üzerinde büyük etkisi olan

Teknoloji ve Doğa Bağlamında Ev ve Evin Gece Hali

“İnsanlığın çoğu için esas zaman, gece vakti olmuştur: mütevazı olsa da günlük hayatın zorlamalarından ve kaygılarından kıymetli tutulan özgürlüklerin, süreksiz ama düzenli zamanı.” Bryan D. Palmer, Karanlığın Kültürleri İnsanın doğayı kontrol altına alma isteğinin ve pratiğinin had safhada olduğu bir

Teknoloji ve Doğa Bağlamında Ev ve Evin Gece Hali

“İnsanlığın çoğu için esas zaman, gece vakti olmuştur: mütevazı olsa da günlük hayatın zorlamalarından ve kaygılarından kıymetli tutulan özgürlüklerin, süreksiz ama düzenli zamanı.” Bryan D. Palmer, Karanlığın Kültürleri İnsanın doğayı kontrol altına alma isteğinin ve pratiğinin had safhada olduğu bir

KAMUSAL ALAN, KAMUSAL MEKAN VE ÖZEL ALANLARIN BİRBİRLERİNE GEÇİŞİ VE ZITLIKLARININ MAHREMİYET KAVRAMI ÜZERİNDEN TARTIŞILMASI

Yalnız kalma, tek başına olma isteği veya dikkatleri üzerine çekmeden kamusal alan ve kamusal mekanlarda bulunma arzusu modern toplum insanının ‘’mahremiyet’’ başlığı altında sıkça karşılaştığı bir durumdur. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem kökünden gelen mahremiyet kelimesi de

KAMUSAL ALAN, KAMUSAL MEKAN VE ÖZEL ALANLARIN BİRBİRLERİNE GEÇİŞİ VE ZITLIKLARININ MAHREMİYET KAVRAMI ÜZERİNDEN TARTIŞILMASI

Yalnız kalma, tek başına olma isteği veya dikkatleri üzerine çekmeden kamusal alan ve kamusal mekanlarda bulunma arzusu modern toplum insanının ‘’mahremiyet’’ başlığı altında sıkça karşılaştığı bir durumdur. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem kökünden gelen mahremiyet kelimesi de