Category Archives: eleştiri bağlam kuram 2

9 Mart Cuma
Mimarlıkta Kuram, Bağlam ve Eleştiri, Ayşe Şentürer

“Sola-Morales; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” üzerine..

Ignasi de Sola-Morales Rubio; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş Özgür Gültekin Öncelikle Sola-Morales’in buradaki yaklaşımını; mevcut dünya düzenin değil ama bu düzen karşısında şekillenen teslimiyetçi mimarlık anlayışının bir eleştirisi olarak değerlendirmekte yarar var. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, yazarın bu yaklaşımıyla;

“Sola-Morales; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” üzerine..

Ignasi de Sola-Morales Rubio; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş Özgür Gültekin Öncelikle Sola-Morales’in buradaki yaklaşımını; mevcut dünya düzenin değil ama bu düzen karşısında şekillenen teslimiyetçi mimarlık anlayışının bir eleştirisi olarak değerlendirmekte yarar var. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, yazarın bu yaklaşımıyla;

DİRENİŞ MİMARLIĞI / DİRENİŞ MİMARLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Zeynep Melike Atay Sömürgecinin sömürdüğü mekana kendini ait hissetme gereksiniminden ortaya çıkan mimarlık bir şiddet mimarlığıdır. Mimarlık yapma eylemi içerisinde; yapı yapma eylemi aynı anda yapı yıkma eylemini gerektirmektedir. Belli bir şeyler inşa edilirken mimarlık yapısı uğruna gözden çıkarılanlar ise

DİRENİŞ MİMARLIĞI / DİRENİŞ MİMARLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Zeynep Melike Atay Sömürgecinin sömürdüğü mekana kendini ait hissetme gereksiniminden ortaya çıkan mimarlık bir şiddet mimarlığıdır. Mimarlık yapma eylemi içerisinde; yapı yapma eylemi aynı anda yapı yıkma eylemini gerektirmektedir. Belli bir şeyler inşa edilirken mimarlık yapısı uğruna gözden çıkarılanlar ise

İdeal Mekan – “İyi” Mekan

Barınma kavramı, bireyin yaşam biçimini ve standartlarını belirleyen, ona özel ve kamusal mekanlarda öz ve şahsına münasır olma değerleri yükleyen, bir anlamda özne olma rolünü sahiplendiren bir olgudur. Barınma kavramı 20. yüzyılda belirgin bir değişime maruz kalmıi, buna ayak uydurmak

İdeal Mekan – “İyi” Mekan

Barınma kavramı, bireyin yaşam biçimini ve standartlarını belirleyen, ona özel ve kamusal mekanlarda öz ve şahsına münasır olma değerleri yükleyen, bir anlamda özne olma rolünü sahiplendiren bir olgudur. Barınma kavramı 20. yüzyılda belirgin bir değişime maruz kalmıi, buna ayak uydurmak

Strüktüralizm, Semiyoloji, Post strüktüralizm ve Eleştiri…

İnsan, zihnini rahatlatmak, sorular sormak, cevaplar aramak ve çoğunlukla bunu kendince bir yapı üzerine oturtarak yapmak ister, diyebiliriz. İş bu zihin bulanıklığını çözmek, algılanan dünyayı berraklaştırmak temennisi ile var olmuş tavırlardan strüktüralizm, göstergeler üzerinden dünyayı yorumlamak üzerine kurulmuş ve de

Strüktüralizm, Semiyoloji, Post strüktüralizm ve Eleştiri…

İnsan, zihnini rahatlatmak, sorular sormak, cevaplar aramak ve çoğunlukla bunu kendince bir yapı üzerine oturtarak yapmak ister, diyebiliriz. İş bu zihin bulanıklığını çözmek, algılanan dünyayı berraklaştırmak temennisi ile var olmuş tavırlardan strüktüralizm, göstergeler üzerinden dünyayı yorumlamak üzerine kurulmuş ve de

denetimin saydamlığı ve yanılsama üzerine

Sola Morales, iktidarın bugün, Foucault’un bahsettiği katı denetim ve disiplin mekanizmalarından, akışkan, belli belirsiz varlığını hissettiren açık denetim mekanizmalarına doğru kaydığını yazar. İktidar, bahsedilen kendi katı araçlarını kurgulamak için pozitivist rasyonel düşünceye ihtiyaç duyuyorduysa, açık denetim mekanizmalarının düşünsel ve organizasyonel

denetimin saydamlığı ve yanılsama üzerine

Sola Morales, iktidarın bugün, Foucault’un bahsettiği katı denetim ve disiplin mekanizmalarından, akışkan, belli belirsiz varlığını hissettiren açık denetim mekanizmalarına doğru kaydığını yazar. İktidar, bahsedilen kendi katı araçlarını kurgulamak için pozitivist rasyonel düşünceye ihtiyaç duyuyorduysa, açık denetim mekanizmalarının düşünsel ve organizasyonel

-karşılaşma -gerilim ve fark ilişkisi -kendi ile dünya arasındaki ilişki nasıl bir güzellikten bahseder?   yazılardan: “estetik, sanatsal algı ile değil, kendi ile dünya arasındaki her türlü iletişime geçmedir.” negatiflerle düşünmek. bir eksiklik doğdu. boşluğun kaçınılmaz hissi boşluk eskiden bir

-karşılaşma -gerilim ve fark ilişkisi -kendi ile dünya arasındaki ilişki nasıl bir güzellikten bahseder?   yazılardan: “estetik, sanatsal algı ile değil, kendi ile dünya arasındaki her türlü iletişime geçmedir.” negatiflerle düşünmek. bir eksiklik doğdu. boşluğun kaçınılmaz hissi boşluk eskiden bir

İktidar / Güç /Mimarlık

İktidar / Güç /Mimarlık Nasıl sömürgecilikte anlayış orada yaşayanları yerinden, geçmişinden, yaşanmışlıklarından koparmak, eski sahip olduklarını tamamen yok etmekse, bunun mimariye yansıması da bu şekilde olmaktadır. Sömürgeciliğin ilk zamanlarında bu dönüşümler hızla yapılmaktayken bugün durum tam tersine dönmüştür. Artık sömürmek

İktidar / Güç /Mimarlık

İktidar / Güç /Mimarlık Nasıl sömürgecilikte anlayış orada yaşayanları yerinden, geçmişinden, yaşanmışlıklarından koparmak, eski sahip olduklarını tamamen yok etmekse, bunun mimariye yansıması da bu şekilde olmaktadır. Sömürgeciliğin ilk zamanlarında bu dönüşümler hızla yapılmaktayken bugün durum tam tersine dönmüştür. Artık sömürmek