Category Archives: eleştiri bağlam kuram 2

9 Mart Cuma
Mimarlıkta Kuram, Bağlam ve Eleştiri, Ayşe Şentürer

persona

Moderniteyle birlikte bireyin yer değiştirebilmesi mümkün oldu, böylece birey artık doğduğu yerde hayatını sürdürmek veya ebeveynlerinin mesleğini devralmak  zorunluluğundan kurtulmuş oldu. Yani birey bir anlamda kendi hayatı üzerinde etkin olacak iktidarı kendi seçme şansına da sahip oldu. Bireyin bir anlamda

persona

Moderniteyle birlikte bireyin yer değiştirebilmesi mümkün oldu, böylece birey artık doğduğu yerde hayatını sürdürmek veya ebeveynlerinin mesleğini devralmak  zorunluluğundan kurtulmuş oldu. Yani birey bir anlamda kendi hayatı üzerinde etkin olacak iktidarı kendi seçme şansına da sahip oldu. Bireyin bir anlamda

eleştiri / sorgulama üzerine

Sorgulamak oldukça önemli bir eylemdir. Bir şeyleri tam anlamıyla kavrayabilmek, içselleştirebilmek için içinde bulunulan koşullar sürekli sorgulanmalıdır. “Yeni” olan ancak sorgulayarak bulunabilir. Sürekli sorular sormak, konuyu, düşünülen şeyi sürekli canlı tutar. Dolayısıyla da aslında son derece güncel bir kavram olan

eleştiri / sorgulama üzerine

Sorgulamak oldukça önemli bir eylemdir. Bir şeyleri tam anlamıyla kavrayabilmek, içselleştirebilmek için içinde bulunulan koşullar sürekli sorgulanmalıdır. “Yeni” olan ancak sorgulayarak bulunabilir. Sürekli sorular sormak, konuyu, düşünülen şeyi sürekli canlı tutar. Dolayısıyla da aslında son derece güncel bir kavram olan

KENT 2.0 VE ŞİDDETİN MİMARLIĞI

Kentleşmenin gerçek yüzyılı şu anda içinde bulunduğumuz 21. yy olacak gibi. Bu bir bakıma, Morales’in ifadesiyle mimari şiddetin de yüzyılı olacak. Daha önce tarihte hiç yapılmamış oranda yeni yapı, kent alanlarına yapılacak, kentler daha fazla “kırsal” alanı devşirip, zorla kendi

KENT 2.0 VE ŞİDDETİN MİMARLIĞI

Kentleşmenin gerçek yüzyılı şu anda içinde bulunduğumuz 21. yy olacak gibi. Bu bir bakıma, Morales’in ifadesiyle mimari şiddetin de yüzyılı olacak. Daha önce tarihte hiç yapılmamış oranda yeni yapı, kent alanlarına yapılacak, kentler daha fazla “kırsal” alanı devşirip, zorla kendi

Anyway / Ignasi de Sola-Morales – Şiddet, Direniş, Sömürgeleştirme “yeni”den Mimarlık: barış sağlayıcı (modern mimarlık nesnelerinin geleneksel yorumları) Mimarlığın yatıştırma yeteneği Iyi mimarlık: anlaşmazlıkları halleder, çelişkiyi çözer Kötü mimarlık: gerilimi ve anlaşmazlığı kızıştırır Mimarlığın kapalılığı: maddeselleştiren ve görselleştiren iktidarın değişik

Anyway / Ignasi de Sola-Morales – Şiddet, Direniş, Sömürgeleştirme “yeni”den Mimarlık: barış sağlayıcı (modern mimarlık nesnelerinin geleneksel yorumları) Mimarlığın yatıştırma yeteneği Iyi mimarlık: anlaşmazlıkları halleder, çelişkiyi çözer Kötü mimarlık: gerilimi ve anlaşmazlığı kızıştırır Mimarlığın kapalılığı: maddeselleştiren ve görselleştiren iktidarın değişik

PRAGMATİZM VE ELEŞTİRİ

Mark Linder’in Architectural Theory is No Discipline adlı metninde, mimari teori ve pratik arasındaki ayrım/ilişki tartışılmıştır. Bu teori ve pratik meselesi de pragmatik görüşle birlikte okunmaya çalışlımışır. Pragmatizm ana fikir olarak teori ve pratik arasındaki ayrımın gerekli ve mümkün olmadığını

PRAGMATİZM VE ELEŞTİRİ

Mark Linder’in Architectural Theory is No Discipline adlı metninde, mimari teori ve pratik arasındaki ayrım/ilişki tartışılmıştır. Bu teori ve pratik meselesi de pragmatik görüşle birlikte okunmaya çalışlımışır. Pragmatizm ana fikir olarak teori ve pratik arasındaki ayrımın gerekli ve mümkün olmadığını

PRAGMATİZM-DOĞRULUK-ELEŞTİRİ

Pragmatizm, zihin ve dünya, eylem ve düşünce ikiliğine karşıt bir felsefedir. Pragmatiklere göre düşünce, insan yaşamında farklılık e işlerlik yaratan fonksiyonel bir araçtır. Düşüncenin bilgiye dönüşebilmesi için eylemle sınanması gerekir. Pragmatizm eylemi odak noktasına koyar. Pragmatizm, doğruluk üzerine yürütülebilecek kavramsal

PRAGMATİZM-DOĞRULUK-ELEŞTİRİ

Pragmatizm, zihin ve dünya, eylem ve düşünce ikiliğine karşıt bir felsefedir. Pragmatiklere göre düşünce, insan yaşamında farklılık e işlerlik yaratan fonksiyonel bir araçtır. Düşüncenin bilgiye dönüşebilmesi için eylemle sınanması gerekir. Pragmatizm eylemi odak noktasına koyar. Pragmatizm, doğruluk üzerine yürütülebilecek kavramsal

Şiddet ve Mimarlık

Ignasi de Sola-Morales ‘in “Sömürgeleşirme, Şiddet, Direniş”  metni; mimarlığı, şiddetin kutsallaştırıldığı, sömürgeciliğin devam ettiği bir alan olarak açıklar. Bu fikri yorumlamadan önce, sömürgeleştirmenin günümüzdeki yerini düşünmek gerekir. Sömürgeleştirme, kelime anlamı olarak “ bir bölgede askeri işgalin ardından, kendisine oraya sahip

Şiddet ve Mimarlık

Ignasi de Sola-Morales ‘in “Sömürgeleşirme, Şiddet, Direniş”  metni; mimarlığı, şiddetin kutsallaştırıldığı, sömürgeciliğin devam ettiği bir alan olarak açıklar. Bu fikri yorumlamadan önce, sömürgeleştirmenin günümüzdeki yerini düşünmek gerekir. Sömürgeleştirme, kelime anlamı olarak “ bir bölgede askeri işgalin ardından, kendisine oraya sahip