Author Archives: zeynepmelikeatay

Modern Dönüşebilendir!

Modern, modernizm, modernite kavramları birbirinden ayırt edilebilir mi? Modern nedir, modernist yapı nasıl olmalıdır? Modern gündelik olanla ilişkili olan mıdır? Modern, her zaman kendi varlığını sürdürebilen, tüm çağlara, günümüz koşullarına dahil olabilen, yeni gelenin üzerine eklenebildiği, kendini devam ettirebildiği, değişime

Modern Dönüşebilendir!

Modern, modernizm, modernite kavramları birbirinden ayırt edilebilir mi? Modern nedir, modernist yapı nasıl olmalıdır? Modern gündelik olanla ilişkili olan mıdır? Modern, her zaman kendi varlığını sürdürebilen, tüm çağlara, günümüz koşullarına dahil olabilen, yeni gelenin üzerine eklenebildiği, kendini devam ettirebildiği, değişime

BARINAKTAN ÖTE

Zeynep Melike Atay Evi ev yapan ait hissetme güdüsü müdür? Evi diğer mekanlardan ayrı kılan nedir? Evin diğer mekanlardan daha fazla aidiyet yaratması geçirilen süreyle mi ilişkilidir? Ait olamama yersizleşmeyi mi getirir? Bir mekana ait nasıl olunur? Çocukluğun ilk sahnesinin,

BARINAKTAN ÖTE

Zeynep Melike Atay Evi ev yapan ait hissetme güdüsü müdür? Evi diğer mekanlardan ayrı kılan nedir? Evin diğer mekanlardan daha fazla aidiyet yaratması geçirilen süreyle mi ilişkilidir? Ait olamama yersizleşmeyi mi getirir? Bir mekana ait nasıl olunur? Çocukluğun ilk sahnesinin,

Yaratım Problemi

Zeynep Melike Atay Algılanan şeyleri ifade edememe problemi yaratım sürecini baltalar mı, tetikler mi? Herhangi bir nesne karşısında farklı hissetme durumu, nesnenin içerdiğinden daha fazla anlam içerdiğini, ifade ettiğini düşünme; daha önceden kurgulanmamış anlık deneyimlerle gerçekleşmiş bir olayın sonrasında karşılaşılan

Yaratım Problemi

Zeynep Melike Atay Algılanan şeyleri ifade edememe problemi yaratım sürecini baltalar mı, tetikler mi? Herhangi bir nesne karşısında farklı hissetme durumu, nesnenin içerdiğinden daha fazla anlam içerdiğini, ifade ettiğini düşünme; daha önceden kurgulanmamış anlık deneyimlerle gerçekleşmiş bir olayın sonrasında karşılaşılan

Merdiven altı; ütü odası…

Zeynep Melike Atay Merdiven altı; ütü odası… Tanımlamalara gitme, bir nevi sınıflandırma, ayırma; kişilik katma mıdır? Kişiliksizleştirme midir? Tanımsız mekanların yapılan eylemle kendini her an yeniden inşa etme durumu… Merdiven; ulaştırcı mekan, sığınak mekan, oturma mekanı, durma mekanı… Merdiven altı,

Merdiven altı; ütü odası…

Zeynep Melike Atay Merdiven altı; ütü odası… Tanımlamalara gitme, bir nevi sınıflandırma, ayırma; kişilik katma mıdır? Kişiliksizleştirme midir? Tanımsız mekanların yapılan eylemle kendini her an yeniden inşa etme durumu… Merdiven; ulaştırcı mekan, sığınak mekan, oturma mekanı, durma mekanı… Merdiven altı,

KOŞULLANDIRILMIŞ FİZİKSELLİK ETKİSİNDE ORTAYA ÇIKAN MİMARLIK

Zeynep Melike Atay ÖZET Mekan işlevlendirildiğinden farklı olarak tekrar nasıl ele alanır? Bu durumda mimarın rolü nedir, bu kontrol noktasında mimar ne kadar etkilidir, kullanım biçimlerini ne kadar öngörebilir ve kurgulayabilir? Kullanıcılar tarafından alışkanlıklar üzerinden deneyimlenen mekan başka eylemlere kapı

KOŞULLANDIRILMIŞ FİZİKSELLİK ETKİSİNDE ORTAYA ÇIKAN MİMARLIK

Zeynep Melike Atay ÖZET Mekan işlevlendirildiğinden farklı olarak tekrar nasıl ele alanır? Bu durumda mimarın rolü nedir, bu kontrol noktasında mimar ne kadar etkilidir, kullanım biçimlerini ne kadar öngörebilir ve kurgulayabilir? Kullanıcılar tarafından alışkanlıklar üzerinden deneyimlenen mekan başka eylemlere kapı

DİRENİŞ MİMARLIĞI / DİRENİŞ MİMARLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Zeynep Melike Atay Sömürgecinin sömürdüğü mekana kendini ait hissetme gereksiniminden ortaya çıkan mimarlık bir şiddet mimarlığıdır. Mimarlık yapma eylemi içerisinde; yapı yapma eylemi aynı anda yapı yıkma eylemini gerektirmektedir. Belli bir şeyler inşa edilirken mimarlık yapısı uğruna gözden çıkarılanlar ise

DİRENİŞ MİMARLIĞI / DİRENİŞ MİMARLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Zeynep Melike Atay Sömürgecinin sömürdüğü mekana kendini ait hissetme gereksiniminden ortaya çıkan mimarlık bir şiddet mimarlığıdır. Mimarlık yapma eylemi içerisinde; yapı yapma eylemi aynı anda yapı yıkma eylemini gerektirmektedir. Belli bir şeyler inşa edilirken mimarlık yapısı uğruna gözden çıkarılanlar ise

ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNME POTANSİYELİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI

Zeynep Melike Atay Eleştiri geliştirir. Eleştiri insanın merakı sonucu ortaya çıkan, fikirleri her an canlı ve tetikte tutan yaratıcı bir ortam oluşturur. Bir mimarlık ürününü tam anlamıyla kavrayabilmek için ona eleştirel  gözle bakmak gerekir. Mimarlık ürünü ile anlatılmak istenen her

ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNME POTANSİYELİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI

Zeynep Melike Atay Eleştiri geliştirir. Eleştiri insanın merakı sonucu ortaya çıkan, fikirleri her an canlı ve tetikte tutan yaratıcı bir ortam oluşturur. Bir mimarlık ürününü tam anlamıyla kavrayabilmek için ona eleştirel  gözle bakmak gerekir. Mimarlık ürünü ile anlatılmak istenen her

GÖRMÜYOR OLDUĞUNUZU GÖRECEKSİNİZ / Felsefe-Mimarlık İlişkisi: Düşünme, dil ve anlam üzerine

Zeynep Melike Atay Düşünmek için dil bir araç mıdır? Dilsiz düşünme mümkün olabilir mi? Bildiğimiz, anlam yüklediğimiz, isimlendirebildiğimiz kadar mı düşünüyoruz ? Bireyin kendi algıları aktarım noktasında dile dönüşecektir. Mimar zihinsel dilini düşünceye, düşüncesini ise yapısal dile dönüştüren kısacası dili

GÖRMÜYOR OLDUĞUNUZU GÖRECEKSİNİZ / Felsefe-Mimarlık İlişkisi: Düşünme, dil ve anlam üzerine

Zeynep Melike Atay Düşünmek için dil bir araç mıdır? Dilsiz düşünme mümkün olabilir mi? Bildiğimiz, anlam yüklediğimiz, isimlendirebildiğimiz kadar mı düşünüyoruz ? Bireyin kendi algıları aktarım noktasında dile dönüşecektir. Mimar zihinsel dilini düşünceye, düşüncesini ise yapısal dile dönüştüren kısacası dili