Author Archives: zeynep_sarimustafa

Din,Sanat ve Mimarlık

Dinsiz Ronchamp-Uğur Tanyeli ‘Çapraz Yansımalar’ Cemal Emden Le corbusier Fotoğraf Sergisi Üzerine Mimari üretim taşıdığı imge ve mimarından yalıtılarak değerlendirilebilir mi? Uğur Tanyeli, Cemal Emden’in Le Corbusier Fotoğraf Sergisi için seçtiği Ronchamp Şapeli fotoğrafı yazısına bu sorularla başlar. Herhangi bir

Din,Sanat ve Mimarlık

Dinsiz Ronchamp-Uğur Tanyeli ‘Çapraz Yansımalar’ Cemal Emden Le corbusier Fotoğraf Sergisi Üzerine Mimari üretim taşıdığı imge ve mimarından yalıtılarak değerlendirilebilir mi? Uğur Tanyeli, Cemal Emden’in Le Corbusier Fotoğraf Sergisi için seçtiği Ronchamp Şapeli fotoğrafı yazısına bu sorularla başlar. Herhangi bir

Etkin mimarlık eleştirisi yöntemleri olarak ‘basitlik’ ve ‘yalınlık’

   1960’lara kadar mimarlık eleştirisi üretimi belirli akademik çevrelerin üstlendiği, kanonik okumalar üzerinden ilerleyen ve retorik stratejilere başvurulan bir ortamın içinde yapılıyordu. 1968’lerden sonra felsefe, dilbilim ve Neo-Marksist okumaların etkisiyle mimarlıkta eleştiri pratiği gündeme geldi. O dönem için eleştiri aracı

Etkin mimarlık eleştirisi yöntemleri olarak ‘basitlik’ ve ‘yalınlık’

   1960’lara kadar mimarlık eleştirisi üretimi belirli akademik çevrelerin üstlendiği, kanonik okumalar üzerinden ilerleyen ve retorik stratejilere başvurulan bir ortamın içinde yapılıyordu. 1968’lerden sonra felsefe, dilbilim ve Neo-Marksist okumaların etkisiyle mimarlıkta eleştiri pratiği gündeme geldi. O dönem için eleştiri aracı

Duygular ve Mekanın Duyumsama Süreci

Mekanı deneyimleme sürecinin başlangıç ve bitişi arasındaki zihinsel durum; katmanlar, duygular, düşünceler ve sezgilerden oluşur. Deneyim hangi duyu ile başlıyorsa, bu duyuyu algılama, değerlendirme, duygulara dönüştürme ve davranışlarla artık mekanın somut olarak deneyimlenmesine kadar olan sürede mekanda bulunan ayrıntılar, atmosfer

Duygular ve Mekanın Duyumsama Süreci

Mekanı deneyimleme sürecinin başlangıç ve bitişi arasındaki zihinsel durum; katmanlar, duygular, düşünceler ve sezgilerden oluşur. Deneyim hangi duyu ile başlıyorsa, bu duyuyu algılama, değerlendirme, duygulara dönüştürme ve davranışlarla artık mekanın somut olarak deneyimlenmesine kadar olan sürede mekanda bulunan ayrıntılar, atmosfer

Yer ve Somutlaştırma

“Yer”in içindekilerin somutlaştırılması ve varoluşları, nesneler ve objeler, iki duruma göre incelebilir. Birincisi beş duyunuzla algıladığınız, diğeri ise sadece zihinde var ettikleriniz. Pallasmaa, somutlaştırma durumunu ‘dokunma’ duyusu ile ele almıştır. Elle tutulur, gözle görülür bir yoldan var etme ve somutlaştırma

Yer ve Somutlaştırma

“Yer”in içindekilerin somutlaştırılması ve varoluşları, nesneler ve objeler, iki duruma göre incelebilir. Birincisi beş duyunuzla algıladığınız, diğeri ise sadece zihinde var ettikleriniz. Pallasmaa, somutlaştırma durumunu ‘dokunma’ duyusu ile ele almıştır. Elle tutulur, gözle görülür bir yoldan var etme ve somutlaştırma

Mekan+sorgulama+çözüm

Mekanın “problem”den türediğini düşünebiliriz. Probleme “çözüm” odaklı mı yoksa “sorgulama” odaklı mı yaklaşıldığı mekansal durumu şekillendirir. Çözüm ve sorgulama durumunun kendinde taşıdığı özellikler mekanın formunu, kimliğini ve bulunduğu yerde nasıl bir imge taşıyacağını yönlendirir. Çözüm denildiğinde akılda belirli bir analizler

Mekan+sorgulama+çözüm

Mekanın “problem”den türediğini düşünebiliriz. Probleme “çözüm” odaklı mı yoksa “sorgulama” odaklı mı yaklaşıldığı mekansal durumu şekillendirir. Çözüm ve sorgulama durumunun kendinde taşıdığı özellikler mekanın formunu, kimliğini ve bulunduğu yerde nasıl bir imge taşıyacağını yönlendirir. Çözüm denildiğinde akılda belirli bir analizler