Author Archives: zeynepdundar

Süreç

Modernleşme süreci, her türlü değişim sürecinde görülebileceği gibi zorlu ve sancılıdır. Değişimlere ve yeniliklere açık olmayı gerektirir her zaman için çünkü bu süreç hiç durmadan devam etmektedir. Modernizmin etkilerini bazen sinema da, bazen bir edebiyat yapıtında bazen de bir mekanda

Süreç

Modernleşme süreci, her türlü değişim sürecinde görülebileceği gibi zorlu ve sancılıdır. Değişimlere ve yeniliklere açık olmayı gerektirir her zaman için çünkü bu süreç hiç durmadan devam etmektedir. Modernizmin etkilerini bazen sinema da, bazen bir edebiyat yapıtında bazen de bir mekanda

Özne, birey peki ya ben?

“Modern insan kendi ürettiklerinin kölesi durumundadır.” “Kültür endüstrisi, kendi tüketicisi olan modern bireyi kendisi üretmektedir. Genele karşı çıkan her tikel, ona uyum sağlamakla hayatta kalabilmektedir.” “Günümüzde her insan bir diğerinin yerine geçebilme özellikleriyle önem kazanır. İnsanlar birbirlerinin yerlerini doldurabilirler, yani

Özne, birey peki ya ben?

“Modern insan kendi ürettiklerinin kölesi durumundadır.” “Kültür endüstrisi, kendi tüketicisi olan modern bireyi kendisi üretmektedir. Genele karşı çıkan her tikel, ona uyum sağlamakla hayatta kalabilmektedir.” “Günümüzde her insan bir diğerinin yerine geçebilme özellikleriyle önem kazanır. İnsanlar birbirlerinin yerlerini doldurabilirler, yani

Hayaller ve Eylemler

  “Translated by” okuma ve sergi gezme eylemlerine çok farklı açılardan yaklaşmamızı sağlamış olan bir çalışma. Bu çalışmayı deneyimlerken bu iki eylem hakkında da sorgulamalara başlıyorsunuz bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde. Zihin açan, düşünceyi tetikleyen bir çalışma. Bildiğimiz bir

Hayaller ve Eylemler

  “Translated by” okuma ve sergi gezme eylemlerine çok farklı açılardan yaklaşmamızı sağlamış olan bir çalışma. Bu çalışmayı deneyimlerken bu iki eylem hakkında da sorgulamalara başlıyorsunuz bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde. Zihin açan, düşünceyi tetikleyen bir çalışma. Bildiğimiz bir

Deney ile Mimarlık Üretiminin Buluştuğu Noktada: Deneysel Mimarlık/Zeynep Dündar

ÖZET Deney ve mimarlık gibi iki farklı alanın bir arada bulunma durumu mimarlığa farklı bakış açıları getirmektedir. Mimarlıkta deneyselliğin özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığı söylenebilir. Bu kavrama ait farklı tanımlamalar olmasına rağmen ortak bulunan durum; bu

Deney ile Mimarlık Üretiminin Buluştuğu Noktada: Deneysel Mimarlık/Zeynep Dündar

ÖZET Deney ve mimarlık gibi iki farklı alanın bir arada bulunma durumu mimarlığa farklı bakış açıları getirmektedir. Mimarlıkta deneyselliğin özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığı söylenebilir. Bu kavrama ait farklı tanımlamalar olmasına rağmen ortak bulunan durum; bu

Topçu Kışlası Jargonu

Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edileceğinin açıklanmasıyla bu konuda bir jargon da ortaya çıkmış oldu. Kışlanın yapımını destekleyenler bu jargonu kendilerine esas olarak aldılar, açıklamalarını bunun üzerinden gerçekleştirdiler ve projeyi genellikle birbirine benzeyen sözleriyle savundular. Bu yazıda Adorno’nun Sahicilik Jargonu üzerinden

Topçu Kışlası Jargonu

Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edileceğinin açıklanmasıyla bu konuda bir jargon da ortaya çıkmış oldu. Kışlanın yapımını destekleyenler bu jargonu kendilerine esas olarak aldılar, açıklamalarını bunun üzerinden gerçekleştirdiler ve projeyi genellikle birbirine benzeyen sözleriyle savundular. Bu yazıda Adorno’nun Sahicilik Jargonu üzerinden

Arayış

Uzun bir süre dünyaya tek bir noktadan bakmak zorunda kalıp sınırları sizden bağımsız olarak belirlenmiş bir yerde bulunduğunuzu düşünün. Size verilenler dışında hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Hayatınız ve fikirleriniz başkalarının elinde. Mutlusunuz çünkü öyle biliyorsunuz. Bizim olduğunu, biz olduğumuzu belki de

Arayış

Uzun bir süre dünyaya tek bir noktadan bakmak zorunda kalıp sınırları sizden bağımsız olarak belirlenmiş bir yerde bulunduğunuzu düşünün. Size verilenler dışında hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Hayatınız ve fikirleriniz başkalarının elinde. Mutlusunuz çünkü öyle biliyorsunuz. Bizim olduğunu, biz olduğumuzu belki de

İktidar / Güç /Mimarlık

İktidar / Güç /Mimarlık Nasıl sömürgecilikte anlayış orada yaşayanları yerinden, geçmişinden, yaşanmışlıklarından koparmak, eski sahip olduklarını tamamen yok etmekse, bunun mimariye yansıması da bu şekilde olmaktadır. Sömürgeciliğin ilk zamanlarında bu dönüşümler hızla yapılmaktayken bugün durum tam tersine dönmüştür. Artık sömürmek

İktidar / Güç /Mimarlık

İktidar / Güç /Mimarlık Nasıl sömürgecilikte anlayış orada yaşayanları yerinden, geçmişinden, yaşanmışlıklarından koparmak, eski sahip olduklarını tamamen yok etmekse, bunun mimariye yansıması da bu şekilde olmaktadır. Sömürgeciliğin ilk zamanlarında bu dönüşümler hızla yapılmaktayken bugün durum tam tersine dönmüştür. Artık sömürmek

Mimarlık? Kuram? Mimarlık ve Kuram?

Mimarlık ve kuram kelimelerini öncelikle ayrı ayrı her zaman ilk aklımıza geldiği anlamları ile düşündüğümde bu iki kelime arasındaki bağlantıyı kurmakta biraz tereddütler yaşadım. Bu yüzden de teori denilince aklıma ilk gelen bilimsel teori üzerinden mimarlık kuramı üzerine düşünmekten de

Mimarlık? Kuram? Mimarlık ve Kuram?

Mimarlık ve kuram kelimelerini öncelikle ayrı ayrı her zaman ilk aklımıza geldiği anlamları ile düşündüğümde bu iki kelime arasındaki bağlantıyı kurmakta biraz tereddütler yaşadım. Bu yüzden de teori denilince aklıma ilk gelen bilimsel teori üzerinden mimarlık kuramı üzerine düşünmekten de

FELSEFE-MİMARLIK İLİŞKİSİ: Düşünme, dil ve anlam üzerine

Felsefe ve mimarlık bazı noktalarda kesişmekte, üst üste düşmektedir.  Felsefe ve mimarlık arasında var olan ilişki düşünme, dil ve anlam üzerinden giderek aranabilir, ortaya çıkarılabilir. Bu kesişen noktalardan yaşama dair birtakım cevaplara ulaşılabilir. Felsefe düşüncelerin ve yaşama ait kavramlara dair

FELSEFE-MİMARLIK İLİŞKİSİ: Düşünme, dil ve anlam üzerine

Felsefe ve mimarlık bazı noktalarda kesişmekte, üst üste düşmektedir.  Felsefe ve mimarlık arasında var olan ilişki düşünme, dil ve anlam üzerinden giderek aranabilir, ortaya çıkarılabilir. Bu kesişen noktalardan yaşama dair birtakım cevaplara ulaşılabilir. Felsefe düşüncelerin ve yaşama ait kavramlara dair