Author Archives: buseozcelik

Düşünmenin Temsili

*Funen Blok K, NL Architects [Amsterdam, Hollanda] yapısı için eskiz, Buse Özçelik, 21/04/2016                           *Yazar eskizlerinden Eskizle düşünmek zihnimizde birikmiş izlerin fışkırarak iki boyutlu düzleme sıçraması olarak düşünülebilir.

Düşünmenin Temsili

*Funen Blok K, NL Architects [Amsterdam, Hollanda] yapısı için eskiz, Buse Özçelik, 21/04/2016                           *Yazar eskizlerinden Eskizle düşünmek zihnimizde birikmiş izlerin fışkırarak iki boyutlu düzleme sıçraması olarak düşünülebilir.

Kent Algısı: Yeniden Üretim

Zaman içinde şehir kendi kendine büyür; bir bilinç, bir hafıza edinir. İnşa süreci içinde, başlangıçtaki temalar varlığını sürdürür, ama aynı zamanda şehir kendi gelişimiyle ilgili bu temaları değiştirerek onlara daha özgül bir biçim kazandırır (1). Dolayısıyla mimari sadece şehrin görünen

Kent Algısı: Yeniden Üretim

Zaman içinde şehir kendi kendine büyür; bir bilinç, bir hafıza edinir. İnşa süreci içinde, başlangıçtaki temalar varlığını sürdürür, ama aynı zamanda şehir kendi gelişimiyle ilgili bu temaları değiştirerek onlara daha özgül bir biçim kazandırır (1). Dolayısıyla mimari sadece şehrin görünen

Kartpostal/Hilton Oteli

Günümüzde çevresindeki yapılaşmayla gözlerden kaybolmuş kaidenin, yapıldığı dönemde, 1950’lerde, Hilton Oteli’ni yerden yükselterek otelin Boğaz’a hakimiyetini sağlamış olduğu görülebiliyor –fotoğrafın aşağıdan çekilmiş olması ve çevresinde yapılaşmanın olmayışı Hilton Oteli’ni olduğundan daha yüce gösteriyor. Anadolu yakasına ve Boğaz’a karşı ‘gören’ ve

Kartpostal/Hilton Oteli

Günümüzde çevresindeki yapılaşmayla gözlerden kaybolmuş kaidenin, yapıldığı dönemde, 1950’lerde, Hilton Oteli’ni yerden yükselterek otelin Boğaz’a hakimiyetini sağlamış olduğu görülebiliyor –fotoğrafın aşağıdan çekilmiş olması ve çevresinde yapılaşmanın olmayışı Hilton Oteli’ni olduğundan daha yüce gösteriyor. Anadolu yakasına ve Boğaz’a karşı ‘gören’ ve

Ötekileştirmenin Yıkımı Üzerine

Tabu, insan davranışlarının belli alanları ya da belli normlarla ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış oldukça güçlü sosyal yasaklara denir. [1] Tabu kavramı içinde, hem kutsallıkları hem de uzak durulması gereken şeyleri barındırır; başka bir okumayla ise; kutsal kabul

Ötekileştirmenin Yıkımı Üzerine

Tabu, insan davranışlarının belli alanları ya da belli normlarla ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış oldukça güçlü sosyal yasaklara denir. [1] Tabu kavramı içinde, hem kutsallıkları hem de uzak durulması gereken şeyleri barındırır; başka bir okumayla ise; kutsal kabul

Temsil/[Dış ile Algının Süperpozisyonu]

Temsil bir üretim ise temsilin eleştirisine de üretimin üretimi denilebilir. Eleştirel yeniden üretim kişinin temsilin içine girip neyi nasıl gördüğüne bağlı olarak değişir ki aynı temsil defalarca yeniden üretildiğinde bile her defasında dönüşerek farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Corbusier kendi ürettiği

Temsil/[Dış ile Algının Süperpozisyonu]

Temsil bir üretim ise temsilin eleştirisine de üretimin üretimi denilebilir. Eleştirel yeniden üretim kişinin temsilin içine girip neyi nasıl gördüğüne bağlı olarak değişir ki aynı temsil defalarca yeniden üretildiğinde bile her defasında dönüşerek farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Corbusier kendi ürettiği

Formel/Enformel Mekan Üretiminde Eleştirellik

Yorumlama, performansa ve onu gözlemleyen kişinin algısına bağlı olarak üretilebilirken; eleştirellik ise performansı ortaya koyan sanatçının niyetlerini anlayabilmeyi gerektirir. Bir mekanın eleştirisini yapabilmek için onu üretenden [1.şahıstan] o mekana dair düşüncelerini ve üretim sürecini dahil etmeden eleştirel bir üretim yapmak

Formel/Enformel Mekan Üretiminde Eleştirellik

Yorumlama, performansa ve onu gözlemleyen kişinin algısına bağlı olarak üretilebilirken; eleştirellik ise performansı ortaya koyan sanatçının niyetlerini anlayabilmeyi gerektirir. Bir mekanın eleştirisini yapabilmek için onu üretenden [1.şahıstan] o mekana dair düşüncelerini ve üretim sürecini dahil etmeden eleştirel bir üretim yapmak

Yer ve Yersizlik Ekseninde Hapishanenin Yeri

Yer, doğanın ve yapılı çevrenin ürettiği ölçüde var olandır. O görünen olmaktan öte deneyimlendiği ölçüde mekansallaşır. ‘Yer’in imkan verdiği sınırlar içinde insan yaşamının ürettiği hareket belirli zamansallık dahilinde mekanı tanımlar. Mekansallaşan yer ise artık insana aittir; dönüşümünden insan sorumludur. Auge’ye

Yer ve Yersizlik Ekseninde Hapishanenin Yeri

Yer, doğanın ve yapılı çevrenin ürettiği ölçüde var olandır. O görünen olmaktan öte deneyimlendiği ölçüde mekansallaşır. ‘Yer’in imkan verdiği sınırlar içinde insan yaşamının ürettiği hareket belirli zamansallık dahilinde mekanı tanımlar. Mekansallaşan yer ise artık insana aittir; dönüşümünden insan sorumludur. Auge’ye