Author Archives: ugursarisen

Aksaray – Şişhane Mimari ve Çevre Altlığında Agorafobi Merkezli Algı Dökümanı

Aksaray – Şişhane arasında belirlediğim rotayı, mimari öğelerinin sabit ve hep var olduğunu göz önünde bulundurarak mimari bir altlığa dönüştürdüm. Zamandan bağımsız kabul ettiğim bu salt yapı kataloğunu fikirsel bazda interaktif bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçladım. Bu bağlamda, iki farklı zaman

Reklamlar

Aksaray – Şişhane Mimari ve Çevre Altlığında Agorafobi Merkezli Algı Dökümanı

Aksaray – Şişhane arasında belirlediğim rotayı, mimari öğelerinin sabit ve hep var olduğunu göz önünde bulundurarak mimari bir altlığa dönüştürdüm. Zamandan bağımsız kabul ettiğim bu salt yapı kataloğunu fikirsel bazda interaktif bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçladım. Bu bağlamda, iki farklı zaman

Reklamlar

Rossi/Lynch Çerçevesinde Kent Parçası Fikirtepe

Aldo Rossi’nin Şehrin Mimarisi isimli kitabında bahsettiği kent çözümü ile Kevin Lynch’in Kent İmgesi isimli kitabındaki kent yaklaşımı bazı ortak noktalara sahipse de kente farklı açılardan bakar. İki kitapta da modernizmin kent anlayışındaki monoton ve tamamen tasarlanmış hal eleştirilir. Kent

Reklamlar

Rossi/Lynch Çerçevesinde Kent Parçası Fikirtepe

Aldo Rossi’nin Şehrin Mimarisi isimli kitabında bahsettiği kent çözümü ile Kevin Lynch’in Kent İmgesi isimli kitabındaki kent yaklaşımı bazı ortak noktalara sahipse de kente farklı açılardan bakar. İki kitapta da modernizmin kent anlayışındaki monoton ve tamamen tasarlanmış hal eleştirilir. Kent

Reklamlar

Algı Yönetici olarak Kartpostal

Kartpostal, haberleşmenin yanında ülke tanıtımı konusunda etkili algı yönlendirmeleri yapabilir.Kartpostal, ulaştığı kişideki algıyı, olması istenen şekilde yeniden oluşturabilir. Bu noktada kartpostalı oluşturan/fotoğrafı çeken kişinin bakış açısı ve kadrajı, zincirleme gelişen bu süreçte önemli bir etkendir. Kitle iletişim araçlarının günümüze kıyasla

Reklamlar

Algı Yönetici olarak Kartpostal

Kartpostal, haberleşmenin yanında ülke tanıtımı konusunda etkili algı yönlendirmeleri yapabilir.Kartpostal, ulaştığı kişideki algıyı, olması istenen şekilde yeniden oluşturabilir. Bu noktada kartpostalı oluşturan/fotoğrafı çeken kişinin bakış açısı ve kadrajı, zincirleme gelişen bu süreçte önemli bir etkendir. Kitle iletişim araçlarının günümüze kıyasla

Reklamlar

Villa Savoye – Maison du Jardinier [Bahçıvan Evi] | Temsil İkilemi

Corbusier’nin fotoğraf konusundaki tutumu ve fotoğraf temsilini yapı bazında bir anlatıcı olarak görmesi, mesleki yaşamı boyunca devam etmiştir. Dergi ve kitaplara koyduğu yapı fotoğraflarını çevresinden arındırıp eksiltmesi, yapıyı ortaya çıkarıcı bir hamle olduğu kadar tasarımın asıl önemli kısmının süreç olduğunu

Reklamlar

Villa Savoye – Maison du Jardinier [Bahçıvan Evi] | Temsil İkilemi

Corbusier’nin fotoğraf konusundaki tutumu ve fotoğraf temsilini yapı bazında bir anlatıcı olarak görmesi, mesleki yaşamı boyunca devam etmiştir. Dergi ve kitaplara koyduğu yapı fotoğraflarını çevresinden arındırıp eksiltmesi, yapıyı ortaya çıkarıcı bir hamle olduğu kadar tasarımın asıl önemli kısmının süreç olduğunu

Reklamlar

Corbusier Penceresi

Freud’un penceresinde bir ayna asılıdır. Cam yansıtandır, ayna da yansıtandır. Freud cama baktığında ayna yoluyla kendini net bir şekilde görür. Gören insan görüldüğünü de farkeder. Bu durumda görme işini tek boyuta indirgeyen temsiller, görme-görülme müşterekliğini engellemez mi? Mimarlıktaki temsil, bakma-görme-yaşama

Reklamlar

Corbusier Penceresi

Freud’un penceresinde bir ayna asılıdır. Cam yansıtandır, ayna da yansıtandır. Freud cama baktığında ayna yoluyla kendini net bir şekilde görür. Gören insan görüldüğünü de farkeder. Bu durumda görme işini tek boyuta indirgeyen temsiller, görme-görülme müşterekliğini engellemez mi? Mimarlıktaki temsil, bakma-görme-yaşama

Reklamlar

Kurgu Bağlamında Mimar & Eleştiri Üzerine Sorular

Mimarın ve yaptığı mimarlığın eleştirisinin baz aldığı noktaların çeşitliliği, yöneltilen eleştirinin de eleştirilmesine neden olmaktadır. Mimarın ürettiği yapının kritiği, fizikselliği üzerine olan mimar iddiasına mı yoksa kullanıcının yapıyı kullanıp verdiği anlama göre mi oluşturulur? Bu noktada belki de en kilit

Reklamlar

Kurgu Bağlamında Mimar & Eleştiri Üzerine Sorular

Mimarın ve yaptığı mimarlığın eleştirisinin baz aldığı noktaların çeşitliliği, yöneltilen eleştirinin de eleştirilmesine neden olmaktadır. Mimarın ürettiği yapının kritiği, fizikselliği üzerine olan mimar iddiasına mı yoksa kullanıcının yapıyı kullanıp verdiği anlama göre mi oluşturulur? Bu noktada belki de en kilit

Reklamlar

Zaman

  “Zamanı geriye almak mümkün olmasa da, geçmiş zamanı sürekli tekrardan yaşamak çabasına giriyor insanlar.” Zaman, daimi ileri giden bir kavram olsa da, insan hatırlayan bir varlıktır ve zamanın lineer değişiminde sık sık geri dönüşler yaparak kullandığı mekanı farklı bir

Reklamlar

Zaman

  “Zamanı geriye almak mümkün olmasa da, geçmiş zamanı sürekli tekrardan yaşamak çabasına giriyor insanlar.” Zaman, daimi ileri giden bir kavram olsa da, insan hatırlayan bir varlıktır ve zamanın lineer değişiminde sık sık geri dönüşler yaparak kullandığı mekanı farklı bir

Reklamlar