Author Archives: sinemserhatli

Kültür Endüstrisi’nde Kaybolan Birey

SİNEM SERHATLI 502111189 Özet  Modern hayat ve getirdiği kavramlar, toplumları ve bireyleri derinden etkilemiştir. Sabit doğruların yerini sürekli değişen ve bireyin ayak uydurması gereken kaygan bir zemin almıştır. Teknoloji, kapitalizm ve küreselleşmenin de etkisiyle, kültürler arası bilgi ve mal akışı

Kültür Endüstrisi’nde Kaybolan Birey

SİNEM SERHATLI 502111189 Özet  Modern hayat ve getirdiği kavramlar, toplumları ve bireyleri derinden etkilemiştir. Sabit doğruların yerini sürekli değişen ve bireyin ayak uydurması gereken kaygan bir zemin almıştır. Teknoloji, kapitalizm ve küreselleşmenin de etkisiyle, kültürler arası bilgi ve mal akışı

modern hayat

Modernizm, toplum ve birey hayatının birçok alanında önemli değişiklikler doğurmuştur.Ekonomik alanın yanında, evrensel olarak politika ve kültür alanlarında insanın gelişmesini sağlayan birçok olumlu ilerlemenin yanında, toplumu ve bireyi devingen bir kaosun içine sürüklemiştir. Temelleri 16.yy’a dayanan modernizm,19.yy başlarından itibaren modern

modern hayat

Modernizm, toplum ve birey hayatının birçok alanında önemli değişiklikler doğurmuştur.Ekonomik alanın yanında, evrensel olarak politika ve kültür alanlarında insanın gelişmesini sağlayan birçok olumlu ilerlemenin yanında, toplumu ve bireyi devingen bir kaosun içine sürüklemiştir. Temelleri 16.yy’a dayanan modernizm,19.yy başlarından itibaren modern

İç – Dış İlişkisi

Frank Lloyd Wright – Guggenheim Müzesi- New York Mimaride iç-dış uyumunun sağlandığı, iç çözümlemenin kütle hareketine yansıdığı bir örnek olarak Guggenheim Müzesi, mimarinin en sıcak tartışma konularından biri olan iç-dış ilişkisini gündeme getirir. İç-dış ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair kesin

İç – Dış İlişkisi

Frank Lloyd Wright – Guggenheim Müzesi- New York Mimaride iç-dış uyumunun sağlandığı, iç çözümlemenin kütle hareketine yansıdığı bir örnek olarak Guggenheim Müzesi, mimarinin en sıcak tartışma konularından biri olan iç-dış ilişkisini gündeme getirir. İç-dış ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair kesin

Kültür Endüstrisi

Frankfurt Okulu kurucularından Theodor Adorno, temel çabasını “tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve genelin tikel üzerindeki hegomanyasını kırmak” olarak açıklar. Günümüz düzenini, mekanik üretim çağı olarak niteler ve bireyin özgünlüğünü, biricikliğini kaybettiğini düşünür. Her

Kültür Endüstrisi

Frankfurt Okulu kurucularından Theodor Adorno, temel çabasını “tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve genelin tikel üzerindeki hegomanyasını kırmak” olarak açıklar. Günümüz düzenini, mekanik üretim çağı olarak niteler ve bireyin özgünlüğünü, biricikliğini kaybettiğini düşünür. Her

Şiddet ve Mimarlık

Ignasi de Sola-Morales ‘in “Sömürgeleşirme, Şiddet, Direniş”  metni; mimarlığı, şiddetin kutsallaştırıldığı, sömürgeciliğin devam ettiği bir alan olarak açıklar. Bu fikri yorumlamadan önce, sömürgeleştirmenin günümüzdeki yerini düşünmek gerekir. Sömürgeleştirme, kelime anlamı olarak “ bir bölgede askeri işgalin ardından, kendisine oraya sahip

Şiddet ve Mimarlık

Ignasi de Sola-Morales ‘in “Sömürgeleşirme, Şiddet, Direniş”  metni; mimarlığı, şiddetin kutsallaştırıldığı, sömürgeciliğin devam ettiği bir alan olarak açıklar. Bu fikri yorumlamadan önce, sömürgeleştirmenin günümüzdeki yerini düşünmek gerekir. Sömürgeleştirme, kelime anlamı olarak “ bir bölgede askeri işgalin ardından, kendisine oraya sahip

Kuram, yorum ve eleştiri

Mark Linder’in “Architectural Theory is No Discipline” metni, S.Geoffery Scott’un “Teoriyi, mimari doğru ve yanlışlara karar verme çabası olarak görmek, yanlış bir yönlendirmedir.” sözüyle başlar. Mimarlık tarihi boyunca, mimariyi metotlaştırmaya, bilimsel teori gerekleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışan kalıplar olmuştur. Akımlar; kurdukları

Kuram, yorum ve eleştiri

Mark Linder’in “Architectural Theory is No Discipline” metni, S.Geoffery Scott’un “Teoriyi, mimari doğru ve yanlışlara karar verme çabası olarak görmek, yanlış bir yönlendirmedir.” sözüyle başlar. Mimarlık tarihi boyunca, mimariyi metotlaştırmaya, bilimsel teori gerekleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışan kalıplar olmuştur. Akımlar; kurdukları

Dil ve Düşünce

Dil, düşünceyi nasıl etkiler? Mimari ile düşünce arasında nasıl bir ilişki vardır? Christian de Portzamparc & Philippe Sollers ‘in “Dil olmadan düşünülebilir mi?” metini, Batılı anlamda bilgi düzeni ikiye ayırır. İlki, bilimsel bilgi, metinler ve otoriteyi içeren “logos “ ve

Dil ve Düşünce

Dil, düşünceyi nasıl etkiler? Mimari ile düşünce arasında nasıl bir ilişki vardır? Christian de Portzamparc & Philippe Sollers ‘in “Dil olmadan düşünülebilir mi?” metini, Batılı anlamda bilgi düzeni ikiye ayırır. İlki, bilimsel bilgi, metinler ve otoriteyi içeren “logos “ ve