Author Archives: sedalbayrak

Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli’ye..

Sevgili Hülya ve Ferhan Yürekli, Size bu mektubu ‘Mimarlık: Bir Entelektüel Enerji Alanı’ kitabınız için yazıyorum. Kitabınızı değerli tez hocam İpek Akpınar okumam için ödünç vermişti. Hakkında hep güzel şeyler duyduğum ancak bizzat tanıma şansı bulamadığım sizleri daha yakından tanımak

Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli’ye..

Sevgili Hülya ve Ferhan Yürekli, Size bu mektubu ‘Mimarlık: Bir Entelektüel Enerji Alanı’ kitabınız için yazıyorum. Kitabınızı değerli tez hocam İpek Akpınar okumam için ödünç vermişti. Hakkında hep güzel şeyler duyduğum ancak bizzat tanıma şansı bulamadığım sizleri daha yakından tanımak

Çizerek anlatmak: Deniz Müzesi

Deniz Müzesi, açık hava sergi alanı olarak tasarlanan bir avlunun etrafında kurgulanmıştır. Dolmabahçe Caddesi cephesinden ziyaretçiyi içine çeken müze rotası mevcut tescilli yapıya üst kottan bir köprüyle bağlanır ve başlangıç noktasında son bulur. Rotanın merkezindeki avlu, müzenin mevcut tescilli binayla

Çizerek anlatmak: Deniz Müzesi

Deniz Müzesi, açık hava sergi alanı olarak tasarlanan bir avlunun etrafında kurgulanmıştır. Dolmabahçe Caddesi cephesinden ziyaretçiyi içine çeken müze rotası mevcut tescilli yapıya üst kottan bir köprüyle bağlanır ve başlangıç noktasında son bulur. Rotanın merkezindeki avlu, müzenin mevcut tescilli binayla

Bir Kartpostalın Anlatısı: Robie Evi

Robie Evi’nin perspektif ve plan çiziminden oluşan kartpostalı yapıyı zarif ve okunur bir şekilde gözler önüne seriyor. Temsil biçimi olarak bağlamdan soyutlayıcı ve teknik bir yöntem tercih etmesi didaktik bir tutuma işaret ettiğini gösterebilir. Sokaktan normal bakış açısıyla algılanabilenin fazlasını

Bir Kartpostalın Anlatısı: Robie Evi

Robie Evi’nin perspektif ve plan çiziminden oluşan kartpostalı yapıyı zarif ve okunur bir şekilde gözler önüne seriyor. Temsil biçimi olarak bağlamdan soyutlayıcı ve teknik bir yöntem tercih etmesi didaktik bir tutuma işaret ettiğini gösterebilir. Sokaktan normal bakış açısıyla algılanabilenin fazlasını

Divanyolu: İdari Rota

Bizanslılar zamanında Edirnekapı’dan Ayasofya’ya kadar uzanan, şehrin yönetim merkeziyle surları birleştiren ana yol mese olarak bilinirdi. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra yönetim merkezinin Topkapı’ya taşınmasıyla, saraya gelip giden yönetici, vezir ve askerler bu yoldan geçtiği için Divanyolu adını aldı. Daha sonraları

Divanyolu: İdari Rota

Bizanslılar zamanında Edirnekapı’dan Ayasofya’ya kadar uzanan, şehrin yönetim merkeziyle surları birleştiren ana yol mese olarak bilinirdi. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra yönetim merkezinin Topkapı’ya taşınmasıyla, saraya gelip giden yönetici, vezir ve askerler bu yoldan geçtiği için Divanyolu adını aldı. Daha sonraları

Eski liman ve ticaret bölgesinin kültürel eksene kayışı: Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi

Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi, Atina merkezinin 4 km güneyinde, Kallithea bölgesinde bulunmaktadır. 1896 ve 2004 yıllarında Atina’nın Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapması bölgenin kültürel dönüşümünde etkili olmuştur. Eski liman ve ticaret bölgesi, artık kıyı şeridini kültür ve spor yapılarına

Eski liman ve ticaret bölgesinin kültürel eksene kayışı: Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi

Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi, Atina merkezinin 4 km güneyinde, Kallithea bölgesinde bulunmaktadır. 1896 ve 2004 yıllarında Atina’nın Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapması bölgenin kültürel dönüşümünde etkili olmuştur. Eski liman ve ticaret bölgesi, artık kıyı şeridini kültür ve spor yapılarına

Christian Norberg-Schulz’a Mektup

Sevgili Norberg Schulz, Öncelikle size bu mektubu yazmamın nedeninin meşhur ‘Genius Loci’ kitabınız olmadığını belirtmek isterim. Bağlam ve söylem mimarlık anlayışımda en temel konular olmuş; çevresiyle ilişki kuran, varoluşuyla anlam üreterek bir söz söyleyen yapılar tasarlamayı çok değerli bulmuşumdur. Lisans

Christian Norberg-Schulz’a Mektup

Sevgili Norberg Schulz, Öncelikle size bu mektubu yazmamın nedeninin meşhur ‘Genius Loci’ kitabınız olmadığını belirtmek isterim. Bağlam ve söylem mimarlık anlayışımda en temel konular olmuş; çevresiyle ilişki kuran, varoluşuyla anlam üreterek bir söz söyleyen yapılar tasarlamayı çok değerli bulmuşumdur. Lisans

Bağlamsal bir eleştirel olma durumu: Oslo Barcode projesi

Oslo, mimari açıdan ciddi anlamda iştah açıcı bir şehir. Ekonomik güç ve yapım teknolojisinin çağdaş mimari ile buluşması kenti adeta bir mimarlık sergisine dönüştürmekte. 2000 yılında başlayan kentsel gelişim projesi; mimarları, turistleri ve ulusal şirketleri çekmek için kenti görsel olarak

Bağlamsal bir eleştirel olma durumu: Oslo Barcode projesi

Oslo, mimari açıdan ciddi anlamda iştah açıcı bir şehir. Ekonomik güç ve yapım teknolojisinin çağdaş mimari ile buluşması kenti adeta bir mimarlık sergisine dönüştürmekte. 2000 yılında başlayan kentsel gelişim projesi; mimarları, turistleri ve ulusal şirketleri çekmek için kenti görsel olarak