Author Archives: pinargeckili

Aidiyet Üzerinden Mekansal Dönüşüm Paradigmaları

Ara Durum Olarak Aidiyet “Var olmak farklılaşmaktır; fark bir anlamda, şeylerin tözel yanıdır; bir yandan en ortak, bir yandan da en farklı kılan şeydir. Birçoklarının yaptığının aksine, farkı açıklamak adına kimlikten başlamaktan kaçınarak, her şeye bu farktan başlanmalıdır. Zira kimlik

Aidiyet Üzerinden Mekansal Dönüşüm Paradigmaları

Ara Durum Olarak Aidiyet “Var olmak farklılaşmaktır; fark bir anlamda, şeylerin tözel yanıdır; bir yandan en ortak, bir yandan da en farklı kılan şeydir. Birçoklarının yaptığının aksine, farkı açıklamak adına kimlikten başlamaktan kaçınarak, her şeye bu farktan başlanmalıdır. Zira kimlik

Aidiyet Köprüsü – Mekan

“Var olmak farklılaşmaktır; fark bir anlamda, şeylerin tözel yanıdır; bir yandan en ortak, bir yandan da en farklı kılan şeydir. Birçoklarının yaptığının aksine, farkı açıklamak adına kimlikten başlamaktan kaçınarak, her şeye bu farktan başlanmalıdır. Zira kimlik bir minimumdur ve bu

Aidiyet Köprüsü – Mekan

“Var olmak farklılaşmaktır; fark bir anlamda, şeylerin tözel yanıdır; bir yandan en ortak, bir yandan da en farklı kılan şeydir. Birçoklarının yaptığının aksine, farkı açıklamak adına kimlikten başlamaktan kaçınarak, her şeye bu farktan başlanmalıdır. Zira kimlik bir minimumdur ve bu

Cihangir’de İki “ev”

Mimari tasarımın eleştirel olabilme kapasitesi, Sarah Wigglesworth’un yazısındaki savda bahsedildiği gibi içeriğe bağlıdır. İçerik bilinçli olarak mimar tarafından bir eleştirel olma kaygısıyla kurgulanmış veya tam tersi olabilir. Her iki durumda da çeşitli tartışmalara zemin oluşturabiliyorsa eleştireldir denilebilir. Mimarlık saf materyaller

Cihangir’de İki “ev”

Mimari tasarımın eleştirel olabilme kapasitesi, Sarah Wigglesworth’un yazısındaki savda bahsedildiği gibi içeriğe bağlıdır. İçerik bilinçli olarak mimar tarafından bir eleştirel olma kaygısıyla kurgulanmış veya tam tersi olabilir. Her iki durumda da çeşitli tartışmalara zemin oluşturabiliyorsa eleştireldir denilebilir. Mimarlık saf materyaller