Author Archives: ozgurgultekn

Uyumsuz bir farkındalık arayışı

Özgür Gültekin I. Giriş ‘Mimarlık düşüncesinin işe yarar olmak gibi bir zorunluluğu yok. Düşüncenin düşünmek dışında bir başka edimi varetmesi, desteklemesi, kolaylaştırması, özetle araçsal rol oynaması gerekmiyor. Ancak, böyle bir zorunluluk olmasa da araçsallığın yolu tıkalı değil. (Tanyeli, 2002)’ Aşağıdaki

Uyumsuz bir farkındalık arayışı

Özgür Gültekin I. Giriş ‘Mimarlık düşüncesinin işe yarar olmak gibi bir zorunluluğu yok. Düşüncenin düşünmek dışında bir başka edimi varetmesi, desteklemesi, kolaylaştırması, özetle araçsal rol oynaması gerekmiyor. Ancak, böyle bir zorunluluk olmasa da araçsallığın yolu tıkalı değil. (Tanyeli, 2002)’ Aşağıdaki

Deneyimin yoksunluğunda aktarım: tercüme

‘Translated By’ sergisi, Salt Galata Özgür Gültekin Kentler, mekan ve bu mekanların okunmasının söz konusu olduğu durumlarda, belki de akla gelebilecek ilk isimlerden biri Lefebvre. Lefebvre’ye göre mekan okunmak amacıyla üretilmez: Mekan öncelikle kullanılmak, deneyimlenmek üzere üretilir; mekanın okunması ise

Deneyimin yoksunluğunda aktarım: tercüme

‘Translated By’ sergisi, Salt Galata Özgür Gültekin Kentler, mekan ve bu mekanların okunmasının söz konusu olduğu durumlarda, belki de akla gelebilecek ilk isimlerden biri Lefebvre. Lefebvre’ye göre mekan okunmak amacıyla üretilmez: Mekan öncelikle kullanılmak, deneyimlenmek üzere üretilir; mekanın okunması ise

Modernite ve uyumsuzluk

Özgür Gültekin Moderniteyi tek bir kavramla ilişkilendirecek olsaydık, bu muhtemelen ‘yıkım’ olurdu. Peki neden? Marshall Berman’ın modernite deneyimine ilişkin kitabının ismi, bize bu sorunun açık ve net bir cevabını veriyor: ‘Katı olan her şey buharlaşıyor.’ Dolayısıyla burada, yıkım üzerine konuşmak

Modernite ve uyumsuzluk

Özgür Gültekin Moderniteyi tek bir kavramla ilişkilendirecek olsaydık, bu muhtemelen ‘yıkım’ olurdu. Peki neden? Marshall Berman’ın modernite deneyimine ilişkin kitabının ismi, bize bu sorunun açık ve net bir cevabını veriyor: ‘Katı olan her şey buharlaşıyor.’ Dolayısıyla burada, yıkım üzerine konuşmak

Jargonlardan jargona

Özgür Gültekin Jargon: Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı (TDK Sözlüğü). I. Taksime ait bir jargondan söz edilebilir mi? Bu soruya hem evet, hem de hayır diyerek yanıt vermek mümkün. Öncelikle

Jargonlardan jargona

Özgür Gültekin Jargon: Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı (TDK Sözlüğü). I. Taksime ait bir jargondan söz edilebilir mi? Bu soruya hem evet, hem de hayır diyerek yanıt vermek mümkün. Öncelikle

Kontrol yanılmasının merkezi: EV

Nurdan Gürbilek, Ev Ödevi Homi Bhabha; Halfway House – Art of Cultural Hybridization,                      The World and the Home   Özgür Gültekin İnsanın yaşam üzerindeki kontrolü, ulaştığı en yüksek noktada dahi, basit bir yanılsamadan ibarettir. İşte evi, evde olma durumunu

Kontrol yanılmasının merkezi: EV

Nurdan Gürbilek, Ev Ödevi Homi Bhabha; Halfway House – Art of Cultural Hybridization,                      The World and the Home   Özgür Gültekin İnsanın yaşam üzerindeki kontrolü, ulaştığı en yüksek noktada dahi, basit bir yanılsamadan ibarettir. İşte evi, evde olma durumunu

Sanat – toplum diyalektiğinde yeniden üretim

Besim F. Dellaloğlu, Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction   Özgür Gültekin Besim F. Dellaloğlu’nun ‘Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında’ metninde özetlediği

Sanat – toplum diyalektiğinde yeniden üretim

Besim F. Dellaloğlu, Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction   Özgür Gültekin Besim F. Dellaloğlu’nun ‘Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında’ metninde özetlediği

“Sola-Morales; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” üzerine..

Ignasi de Sola-Morales Rubio; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş Özgür Gültekin Öncelikle Sola-Morales’in buradaki yaklaşımını; mevcut dünya düzenin değil ama bu düzen karşısında şekillenen teslimiyetçi mimarlık anlayışının bir eleştirisi olarak değerlendirmekte yarar var. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, yazarın bu yaklaşımıyla;

“Sola-Morales; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” üzerine..

Ignasi de Sola-Morales Rubio; Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş Özgür Gültekin Öncelikle Sola-Morales’in buradaki yaklaşımını; mevcut dünya düzenin değil ama bu düzen karşısında şekillenen teslimiyetçi mimarlık anlayışının bir eleştirisi olarak değerlendirmekte yarar var. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, yazarın bu yaklaşımıyla;