Author Archives: Özge Öztürk

Eskiz ile Eleştirmek: Peckham Library

Eskizde, binanın üçüncü boyutta dekonstrüktif bir anlayışla parçalanmış öklidyen yapısı, perspektif çizimde kütlesel hareketleri anlatacak biçimde ifadelendirilmiş. Binada özellikle kütlesel  ayrışma, perspektif ve diyagramatik çizimin hareketi vurgulayan dinamik yapısı ile yansıtılmış. Prizmatik yapının eskizde net çizgilerle ifade edilmiş olması kütlenin

Eskiz ile Eleştirmek: Peckham Library

Eskizde, binanın üçüncü boyutta dekonstrüktif bir anlayışla parçalanmış öklidyen yapısı, perspektif çizimde kütlesel hareketleri anlatacak biçimde ifadelendirilmiş. Binada özellikle kütlesel  ayrışma, perspektif ve diyagramatik çizimin hareketi vurgulayan dinamik yapısı ile yansıtılmış. Prizmatik yapının eskizde net çizgilerle ifade edilmiş olması kütlenin

ŞEHRİN HARFLERİ VE GÖRÜNMEZ BİNALAR: Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi Üzerine Eleştirel bir Haritalama

Özet Bu çalışma kapsamında, kent manzarasını domine eden yazınsal ögeler üzerine eleştirel bir bakış açısı getirilecektir. Görme duyusunun baskın hale geldiği ve strüktürel yapının giderek bulanıklaştığı, yeni kent deneyiminde, algıyı şekillendiren asıl unsurların; müşteri ve satış odaklı tabelalar olduğu varsayımından

ŞEHRİN HARFLERİ VE GÖRÜNMEZ BİNALAR: Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi Üzerine Eleştirel bir Haritalama

Özet Bu çalışma kapsamında, kent manzarasını domine eden yazınsal ögeler üzerine eleştirel bir bakış açısı getirilecektir. Görme duyusunun baskın hale geldiği ve strüktürel yapının giderek bulanıklaştığı, yeni kent deneyiminde, algıyı şekillendiren asıl unsurların; müşteri ve satış odaklı tabelalar olduğu varsayımından

rota | Gündelik Sürüklenme Atlası | beşiktaş

Haritalar dünyayı ve içinde bulunduğumuz çevreyi anlama arzusu ile doludur. Fakat gündelik hayatta sürekli karşımıza çıkan haritaların, pragmatik ve hedefe yönelik statik bilgiler içeren yapısı, aslında haritanın hikayeleri, anıları içeren yazınsal bir anlatı olduğu gerçeğinden bizi uzaklaştırır. Bir harita kişiselleştirilerek,

rota | Gündelik Sürüklenme Atlası | beşiktaş

Haritalar dünyayı ve içinde bulunduğumuz çevreyi anlama arzusu ile doludur. Fakat gündelik hayatta sürekli karşımıza çıkan haritaların, pragmatik ve hedefe yönelik statik bilgiler içeren yapısı, aslında haritanın hikayeleri, anıları içeren yazınsal bir anlatı olduğu gerçeğinden bizi uzaklaştırır. Bir harita kişiselleştirilerek,

Bernard Tschumi’ye Mektup

Sevgili Bernard Tschumi, Sizi ve tam olarak savunduğunuz fikirleri keşfetmeye başlamamın ne yazık ki çok uzun bir geçmişi bulunmuyor. Mimarlığın ve modernizmin birbirinden ayrılamaz hale geldiği bir dönemde, modernitenin her şeyi standarlaştıran, her şeyin en doğrusunu bildiğini savunan, mekanı mekan

Bernard Tschumi’ye Mektup

Sevgili Bernard Tschumi, Sizi ve tam olarak savunduğunuz fikirleri keşfetmeye başlamamın ne yazık ki çok uzun bir geçmişi bulunmuyor. Mimarlığın ve modernizmin birbirinden ayrılamaz hale geldiği bir dönemde, modernitenin her şeyi standarlaştıran, her şeyin en doğrusunu bildiğini savunan, mekanı mekan

The End of the Classical: The End of the Beginning, The End of the End

Peter Eisenman’ın “The End of the Classical: The End of the Beginning, The End of the End ”  isimli makalesinden yola çıkılarak yapılmış kolaj çalışması. Nur Bostanlı Kutsan Özoral Özge Öztürk

The End of the Classical: The End of the Beginning, The End of the End

Peter Eisenman’ın “The End of the Classical: The End of the Beginning, The End of the End ”  isimli makalesinden yola çıkılarak yapılmış kolaj çalışması. Nur Bostanlı Kutsan Özoral Özge Öztürk

Perspecta kronoloji

Genel Bilgi: Yale Mimarlık Okulu tarafından yayınlanan ve dağıtılan, hakemli bir dergi olan Perspecta ABD’de, öğrenciler tarafından düzenlenen en eski mimarlık dergisidir. Her sayı için öğrenciler seçilerek, derginin editörlüğünü üstlenmektedirler. Dergi editörleri, her sayı için dünyanın dört bir yanından seçkin

Perspecta kronoloji

Genel Bilgi: Yale Mimarlık Okulu tarafından yayınlanan ve dağıtılan, hakemli bir dergi olan Perspecta ABD’de, öğrenciler tarafından düzenlenen en eski mimarlık dergisidir. Her sayı için öğrenciler seçilerek, derginin editörlüğünü üstlenmektedirler. Dergi editörleri, her sayı için dünyanın dört bir yanından seçkin

Taşkışla’nın Ruhu: Yansıyan Mekan

Taşkışla’nın ruhunu, Schulz’un ifade ettiği şekilde Genius Loci’yi (1), beni buraya geldiğimden beri en çok etkileyen ve mekan algımı bulanıklaştıran şeylerle; simetri ve ritimle anlatmaya karar veriyorum. Kendimi mekana bir anlatıcı, ilahi bir göz olarak yerleştirebileceğim noktayı arıyorum ve aradığım

Taşkışla’nın Ruhu: Yansıyan Mekan

Taşkışla’nın ruhunu, Schulz’un ifade ettiği şekilde Genius Loci’yi (1), beni buraya geldiğimden beri en çok etkileyen ve mekan algımı bulanıklaştıran şeylerle; simetri ve ritimle anlatmaya karar veriyorum. Kendimi mekana bir anlatıcı, ilahi bir göz olarak yerleştirebileceğim noktayı arıyorum ve aradığım