Author Archives: ozgemeric

İmge Bir Yöntem Olabilir Mi?

Ronchamp Şapeli’ni ilk kez gören birisi için bir kilise yapısı olduğunu tahmin etmek zordur. Ancak bu binanın güçlü imgesi, onu bir kez gördükten sonra unutmaya pek imkân vermez. Kant’a göre imge öznel bir temsil biçimidir. İmge, X’in Y’yi nasıl gördüğünü

İmge Bir Yöntem Olabilir Mi?

Ronchamp Şapeli’ni ilk kez gören birisi için bir kilise yapısı olduğunu tahmin etmek zordur. Ancak bu binanın güçlü imgesi, onu bir kez gördükten sonra unutmaya pek imkân vermez. Kant’a göre imge öznel bir temsil biçimidir. İmge, X’in Y’yi nasıl gördüğünü

Bir Eleştiri Olarak Mimarlık Üretmek

Mimarlıkla ilgili tarih yazılırken, projeler değerlendirilirken ya da mimarlık eğitimi verilirken bile daima eleştiri söz konusudur. İpek Akpınar mimari eleştirinin çerçevesini şöyle çiziyor: “Mimari eleştiri, sürece, yer seçimine, çevre ile ilişkilere, katılımcı projelendirip projelendirilmediğine değerlendirerek yapının hikayesini anlatabilir; bağlamsal çerçeveyi

Bir Eleştiri Olarak Mimarlık Üretmek

Mimarlıkla ilgili tarih yazılırken, projeler değerlendirilirken ya da mimarlık eğitimi verilirken bile daima eleştiri söz konusudur. İpek Akpınar mimari eleştirinin çerçevesini şöyle çiziyor: “Mimari eleştiri, sürece, yer seçimine, çevre ile ilişkilere, katılımcı projelendirip projelendirilmediğine değerlendirerek yapının hikayesini anlatabilir; bağlamsal çerçeveyi

Çelişkinin Potansiyeli Üzerine

Mimari paradoksu deneyim ile bilgi arasında kuran Bernard Tschumi, buradaki çelişkiden beslenmeyi tercih ettiğini piramit ve labirent metaforuyla anlatır. Piramit, mimarlığın bilgisinin sunduğu deneyimi; labirent ise kavramsal içeriği sembolize eder. Bu kavramsallık, mimarlığın kendisini yani mimari deneyimi besler ve geliştirir.

Çelişkinin Potansiyeli Üzerine

Mimari paradoksu deneyim ile bilgi arasında kuran Bernard Tschumi, buradaki çelişkiden beslenmeyi tercih ettiğini piramit ve labirent metaforuyla anlatır. Piramit, mimarlığın bilgisinin sunduğu deneyimi; labirent ise kavramsal içeriği sembolize eder. Bu kavramsallık, mimarlığın kendisini yani mimari deneyimi besler ve geliştirir.