Author Archives: ozgeevirgen

Modernin müphemliği içinde “oda”

Modern yaşam, kendi içinde göreceli ancak köklerine bağlı bir düzen içinde yaşayan bütünün değerlerinden kopuşudur. Bu kopuş yeniliğin ve düzen arayışının sonucu olarak ortaya çıksa da bireyde parçalanmışlığın ve belirsizliğin, kent içinde kalabalığın temsilidir. Baudelaire göre köksüzlük ve aidiyetsizlik; kalabalık

Modernin müphemliği içinde “oda”

Modern yaşam, kendi içinde göreceli ancak köklerine bağlı bir düzen içinde yaşayan bütünün değerlerinden kopuşudur. Bu kopuş yeniliğin ve düzen arayışının sonucu olarak ortaya çıksa da bireyde parçalanmışlığın ve belirsizliğin, kent içinde kalabalığın temsilidir. Baudelaire göre köksüzlük ve aidiyetsizlik; kalabalık