Author Archives: NU

imç’nin parçaları

İMÇ kentin göbeğine yerleşen cesur ürkekliğiyle tüketimin nesnesi haline gelse de kendine has edilgenliğini koruyor. Ama mekansal ilişkileri kuran, dizen ve örgütleyen bir öğe olma niteliğini de kaybetmiyor. Belki de iyiyi, güzeli, doğruyu temsil eden mimarlık, manifaturacılar çarşısı ile tüketim mekanı

imç’nin parçaları

İMÇ kentin göbeğine yerleşen cesur ürkekliğiyle tüketimin nesnesi haline gelse de kendine has edilgenliğini koruyor. Ama mekansal ilişkileri kuran, dizen ve örgütleyen bir öğe olma niteliğini de kaybetmiyor. Belki de iyiyi, güzeli, doğruyu temsil eden mimarlık, manifaturacılar çarşısı ile tüketim mekanı

Henriette Grindat – Algerie

Fotoğraf nasıl oluyor da kartpostallaşıyor? Kim seçiyor mesela hangi fotoğrafın kartpostal olacağını? Kartpostal oluşun bir niteliği mi var, yoksa bu çok gider diye mi kartpostala basılıyor? Senede kaç kartpostal atıyoruz? Belki 1-2. (‘Bundan sonra daha fazla atmalıyım’ı hatırlıyorum). Aslında bakmak

Henriette Grindat – Algerie

Fotoğraf nasıl oluyor da kartpostallaşıyor? Kim seçiyor mesela hangi fotoğrafın kartpostal olacağını? Kartpostal oluşun bir niteliği mi var, yoksa bu çok gider diye mi kartpostala basılıyor? Senede kaç kartpostal atıyoruz? Belki 1-2. (‘Bundan sonra daha fazla atmalıyım’ı hatırlıyorum). Aslında bakmak

Francois Roche / Spidernetthewood

[R&Sie(n)] Spidernetthewood projesinde ormanın derinliklerinde bir labirent-ev kurguluyor. Ancak bilindik projelerden farklı olarak, projeye zaman faktörünü de katıyor. 1 sene içerisinde ağaçların hangi konumda olacağı hesaplanarak yapılan sistemde, kaybolma ve ormanın derinliklerinde olma duygusu ön plana çıkıyor. Bir örgü sistemiyle

Francois Roche / Spidernetthewood

[R&Sie(n)] Spidernetthewood projesinde ormanın derinliklerinde bir labirent-ev kurguluyor. Ancak bilindik projelerden farklı olarak, projeye zaman faktörünü de katıyor. 1 sene içerisinde ağaçların hangi konumda olacağı hesaplanarak yapılan sistemde, kaybolma ve ormanın derinliklerinde olma duygusu ön plana çıkıyor. Bir örgü sistemiyle

Eleştirel Mimarlık ve Mimarlık Eleştirisi

Eleştirel mimarlık ve mimarlık eleştirisi üzerinden art-eleştirelliğe baktığımızda, eleştirel kurama ‘dil’ üzerinden bir yorumu yapılabilir. Hays’e göre mimarlıkta tek doğru olmadığı ve pek çok okuma biçimi olduğundan, her okuma kendinden öncekinin devamı ve temsili haline geliyor. Ancak sonuç ürün, kendi

Eleştirel Mimarlık ve Mimarlık Eleştirisi

Eleştirel mimarlık ve mimarlık eleştirisi üzerinden art-eleştirelliğe baktığımızda, eleştirel kurama ‘dil’ üzerinden bir yorumu yapılabilir. Hays’e göre mimarlıkta tek doğru olmadığı ve pek çok okuma biçimi olduğundan, her okuma kendinden öncekinin devamı ve temsili haline geliyor. Ancak sonuç ürün, kendi

Dil, Düşünme ve Anlam üzerine

Heidegger “Düşünmek ne demektir? (Was heisst denken?)” metninde, ana sorunun muğlaklığı karşısında soruyu farklı şekillerde ele alır ve onu türetir. Soruları türetirken de yeni sorular arasındaki ilişkiyi sorgular. Kendi sorduğu sorunun içinden, sorunun özü olan “düşünmek’’i çeker ve kendisini bir

Dil, Düşünme ve Anlam üzerine

Heidegger “Düşünmek ne demektir? (Was heisst denken?)” metninde, ana sorunun muğlaklığı karşısında soruyu farklı şekillerde ele alır ve onu türetir. Soruları türetirken de yeni sorular arasındaki ilişkiyi sorgular. Kendi sorduğu sorunun içinden, sorunun özü olan “düşünmek’’i çeker ve kendisini bir