Author Archives: Muhammed Malla

Mimarlık ’ta Gerçekliğin Kaybı bağlamında Mekân üretimi: H.lefebvre & J.Lacan.

  Anahtar Kelimeler:   Mekân üretimi ,Gerçek, Gerçeklik, Simgesel Düzen,Özne Özet   Mimarlığın 20. yüzyılın en tartışmalı konularından biri olan mekân üretimi ve onun öznesi olan birey hakkında çok sayıda tartışma vardır.  Mekân üretiminin üzerine Fransız  Neo-Marksist sosyolog ve felsefeci Lafebvre

Mimarlık ’ta Gerçekliğin Kaybı bağlamında Mekân üretimi: H.lefebvre & J.Lacan.

  Anahtar Kelimeler:   Mekân üretimi ,Gerçek, Gerçeklik, Simgesel Düzen,Özne Özet   Mimarlığın 20. yüzyılın en tartışmalı konularından biri olan mekân üretimi ve onun öznesi olan birey hakkında çok sayıda tartışma vardır.  Mekân üretiminin üzerine Fransız  Neo-Marksist sosyolog ve felsefeci Lafebvre

Mimarlıkta Kriz ve Gerçeklik sorunları: Slavoj Zizek ; kojin karatani

Karatani’nin söyleminde Mimarinin şu anda krizde olduğunu ötesinden , “modern mimari” adını aldığından beri sürekli bir krizde olduğunu söylemektedir. Öyle görünüyor ki, krizler yüzer yıllık aralarla daha büyük dalgalar halinde tekrarlanmaktadır ve biz de şimdi üçüncü dalganın başlarındayız. Aslında Zizek

Mimarlıkta Kriz ve Gerçeklik sorunları: Slavoj Zizek ; kojin karatani

Karatani’nin söyleminde Mimarinin şu anda krizde olduğunu ötesinden , “modern mimari” adını aldığından beri sürekli bir krizde olduğunu söylemektedir. Öyle görünüyor ki, krizler yüzer yıllık aralarla daha büyük dalgalar halinde tekrarlanmaktadır ve biz de şimdi üçüncü dalganın başlarındayız. Aslında Zizek

(Çapraz okuma 2 ) “Krizler Haritası”, Metafor Olarak Mimarlık

11 Mayıs Cuma: Diyalektik Çelişki ve Mimari Eleştiri, Semra Aydınlı Çapraz okuma için eksik metini ekliyorum: Arata Isozaki, Giriş: Krizler Haritası, s. 9-16 Kojin Karatani, kariyerine Japonya’da, bir edebiyat eleştirmeni olarak başladı; bugüne dek İngilizceye çevrilmiş olan iki eseri; Modern

(Çapraz okuma 2 ) “Krizler Haritası”, Metafor Olarak Mimarlık

11 Mayıs Cuma: Diyalektik Çelişki ve Mimari Eleştiri, Semra Aydınlı Çapraz okuma için eksik metini ekliyorum: Arata Isozaki, Giriş: Krizler Haritası, s. 9-16 Kojin Karatani, kariyerine Japonya’da, bir edebiyat eleştirmeni olarak başladı; bugüne dek İngilizceye çevrilmiş olan iki eseri; Modern

Qamishli, Etnik Mekânın ve Keskin Sınırların Şehri.

Mekânın birçok etnik gruplara ait olduğu zamanlar, mekân orda kesin sınırlara tanınmaya başlanıyor. Sokaklar, caddeler, binaların formları, kokular, evlerden gelen müzik sesleri, mekânların kendine ait barındırdığı yaşamları oluyor. Bir sokaktan buhur ve şarap kokusu geliyorsa bilin ki Süryani mahallesindesiniz. Yâda

Qamishli, Etnik Mekânın ve Keskin Sınırların Şehri.

Mekânın birçok etnik gruplara ait olduğu zamanlar, mekân orda kesin sınırlara tanınmaya başlanıyor. Sokaklar, caddeler, binaların formları, kokular, evlerden gelen müzik sesleri, mekânların kendine ait barındırdığı yaşamları oluyor. Bir sokaktan buhur ve şarap kokusu geliyorsa bilin ki Süryani mahallesindesiniz. Yâda

Aydınlanma Paradigması ve Frankfurt Okulu

  Modern dünya tarihinin dönüm noktası olarak görülen aydınlanma, aslında dünyanın düşünsel tarihinde bir kırılma noktası sürecini oluşturuyor.  Aydınlanmadan daha önce Avrupa’da yeryüzünün cennetini Tanrı olmadan olmayacağı bir paradigma üzerinde kurgulanırken. Aydınlanma sürecinde ise artık Tanrı olmadan ’da bunun mümkün

Aydınlanma Paradigması ve Frankfurt Okulu

  Modern dünya tarihinin dönüm noktası olarak görülen aydınlanma, aslında dünyanın düşünsel tarihinde bir kırılma noktası sürecini oluşturuyor.  Aydınlanmadan daha önce Avrupa’da yeryüzünün cennetini Tanrı olmadan olmayacağı bir paradigma üzerinde kurgulanırken. Aydınlanma sürecinde ise artık Tanrı olmadan ’da bunun mümkün

Pragmatik ve post-yapısalcı söylemler çerçevesinde mimari Kuram & Eleştiri.

Mimari eleştiri, mimarlık gibi bir üretim etkinliğinde, mimarlık kuram ve mimarlık söylemi arasında kilit bir nokta yer alır. Bunun en önemli nedeni eleştirinin, mimarlıktaki söylemsel geçerlilik, meşruiyet sorununun çözümlenmesinde aldığı yerdir. Mimari eleştiri bu soruna ister olumlama yada olumsuzlama gibi

Pragmatik ve post-yapısalcı söylemler çerçevesinde mimari Kuram & Eleştiri.

Mimari eleştiri, mimarlık gibi bir üretim etkinliğinde, mimarlık kuram ve mimarlık söylemi arasında kilit bir nokta yer alır. Bunun en önemli nedeni eleştirinin, mimarlıktaki söylemsel geçerlilik, meşruiyet sorununun çözümlenmesinde aldığı yerdir. Mimari eleştiri bu soruna ister olumlama yada olumsuzlama gibi

Heidegger’in Ontolojik Kaygısı Bağlamında Dil, Düşünme ve Anlam.

Okuduğumuz üç farklı metinlerde (“Dil olmadan Düşünülebilir mi?”, Christian de Portzamparc & Philippe Sollers;  “Düşünmek ne Demektir?”, Martin Heidegger;  “Felsefe”, Ahmet İnam.) her ne kadar birbirinden farklı metinler olsalar bile, aralarındaki bağlantıyı kurarsak söylememiz gereken tek şey ortak bir kaygıdan

Heidegger’in Ontolojik Kaygısı Bağlamında Dil, Düşünme ve Anlam.

Okuduğumuz üç farklı metinlerde (“Dil olmadan Düşünülebilir mi?”, Christian de Portzamparc & Philippe Sollers;  “Düşünmek ne Demektir?”, Martin Heidegger;  “Felsefe”, Ahmet İnam.) her ne kadar birbirinden farklı metinler olsalar bile, aralarındaki bağlantıyı kurarsak söylememiz gereken tek şey ortak bir kaygıdan