Author Archives: mervegedik

TAKSİM’DE YENİDEN TOPÇU KIŞLASI..

1940 yılında yıkılan taksim topçu kışlası ile ilgili düşünmeye başladığımda aklıma gelen ilk soru bu bina neden yıkılmış? oldu. o karar, binanın yıkımıyla sonuçlanan karar, doğru bir karar mıydı? gibi başka sorular da belirdi. sonra kendi çerçevemden bakınca bu yıkımın

TAKSİM’DE YENİDEN TOPÇU KIŞLASI..

1940 yılında yıkılan taksim topçu kışlası ile ilgili düşünmeye başladığımda aklıma gelen ilk soru bu bina neden yıkılmış? oldu. o karar, binanın yıkımıyla sonuçlanan karar, doğru bir karar mıydı? gibi başka sorular da belirdi. sonra kendi çerçevemden bakınca bu yıkımın

Füruzan- Ev anlatımları…

Nurdan Gürbilek’in  Ev Ödevi isimli kitabı üzerinden, kitapta bahsi geçen yazarlar (Tezer Özlü, Oğuz Atay..) dışında benim de aklımda beliren bazı yazarlar oldu. kitaptaki yazarların “ev” anlatımları bana özellikle Füruzan’ın kitaplarındaki “ev” anlatımlarını anımsattı. ev ve geçici mekanlar kıyaslamaları da

Füruzan- Ev anlatımları…

Nurdan Gürbilek’in  Ev Ödevi isimli kitabı üzerinden, kitapta bahsi geçen yazarlar (Tezer Özlü, Oğuz Atay..) dışında benim de aklımda beliren bazı yazarlar oldu. kitaptaki yazarların “ev” anlatımları bana özellikle Füruzan’ın kitaplarındaki “ev” anlatımlarını anımsattı. ev ve geçici mekanlar kıyaslamaları da

eleştirel yazın dili

Eleştirel düşünme pratiğinin yazı diline yansımasından da söz edebiliriz. Bir metin oluşturulurken alınan tavır da o metnin okuyucu tarafından eleştirel okunmasıyla doğrudan ilişkili olabilir. Yine bu eleştirel düşünme pratiğine imkan verecek yazım tavrının çokça tercih edilmediğinden ve kabul görmediğinden söz

eleştirel yazın dili

Eleştirel düşünme pratiğinin yazı diline yansımasından da söz edebiliriz. Bir metin oluşturulurken alınan tavır da o metnin okuyucu tarafından eleştirel okunmasıyla doğrudan ilişkili olabilir. Yine bu eleştirel düşünme pratiğine imkan verecek yazım tavrının çokça tercih edilmediğinden ve kabul görmediğinden söz

mimari tasarım sürecinde eleştirellik

eleştirel düşünme hakkında okudukça, düşündükçe biraz da sıradan gelmekle birlikte, her zaman yaptığımız bir eylemmiş gibi hissetmeye başladık. eleştirel düşünme, sorular sormak, sorgulamak yoluyla çoğumuzun kendi içinde sürekli olarak yaptığı, gündelik bir eylem olarak kafamızda belirdi. ancak eleştirel düşünen insanın

mimari tasarım sürecinde eleştirellik

eleştirel düşünme hakkında okudukça, düşündükçe biraz da sıradan gelmekle birlikte, her zaman yaptığımız bir eylemmiş gibi hissetmeye başladık. eleştirel düşünme, sorular sormak, sorgulamak yoluyla çoğumuzun kendi içinde sürekli olarak yaptığı, gündelik bir eylem olarak kafamızda belirdi. ancak eleştirel düşünen insanın

PARRHESIA KAVRAMI ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME PRATİĞİ, SANSÜR ve OTO SANSÜR İLİŞKİSİ

İTÜ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ mimari tasarım ve eleştiri     PARRHESIA KAVRAMI ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME PRATİĞİ, SANSÜR ve OTO SANSÜR İLİŞKİSİ   H. Merve GEDİK   ÖZET Bu yazı, eleştirel düşünme pratiğinin dışa vuruş şekillerini, eleştirel düşünen kişinin dışa vuruşlarındaki konumlarını

PARRHESIA KAVRAMI ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME PRATİĞİ, SANSÜR ve OTO SANSÜR İLİŞKİSİ

İTÜ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ mimari tasarım ve eleştiri     PARRHESIA KAVRAMI ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME PRATİĞİ, SANSÜR ve OTO SANSÜR İLİŞKİSİ   H. Merve GEDİK   ÖZET Bu yazı, eleştirel düşünme pratiğinin dışa vuruş şekillerini, eleştirel düşünen kişinin dışa vuruşlarındaki konumlarını

ADORNO’NUN NEGATİF DİYALEKTİĞİNE KARŞI CERTEAU’NUN GÜNDELİK HAYATI KEŞFİ…

Aydınlanma ile birlikte bireyin silinişi, tümelin bireyin aklını işgal etmesi, giderek doğanın “şey” leşmesi ile birlikte ”kültür endüstrisi” kavramından da bahseden Adorno ve tabii ki Horkheimer’ın temel çabasının tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve

ADORNO’NUN NEGATİF DİYALEKTİĞİNE KARŞI CERTEAU’NUN GÜNDELİK HAYATI KEŞFİ…

Aydınlanma ile birlikte bireyin silinişi, tümelin bireyin aklını işgal etmesi, giderek doğanın “şey” leşmesi ile birlikte ”kültür endüstrisi” kavramından da bahseden Adorno ve tabii ki Horkheimer’ın temel çabasının tikel olana, içinde var olduğu genel olanda bir hareket alanı sağlamak ve

Strüktüralizm, Semiyoloji, Post strüktüralizm ve Eleştiri…

İnsan, zihnini rahatlatmak, sorular sormak, cevaplar aramak ve çoğunlukla bunu kendince bir yapı üzerine oturtarak yapmak ister, diyebiliriz. İş bu zihin bulanıklığını çözmek, algılanan dünyayı berraklaştırmak temennisi ile var olmuş tavırlardan strüktüralizm, göstergeler üzerinden dünyayı yorumlamak üzerine kurulmuş ve de

Strüktüralizm, Semiyoloji, Post strüktüralizm ve Eleştiri…

İnsan, zihnini rahatlatmak, sorular sormak, cevaplar aramak ve çoğunlukla bunu kendince bir yapı üzerine oturtarak yapmak ister, diyebiliriz. İş bu zihin bulanıklığını çözmek, algılanan dünyayı berraklaştırmak temennisi ile var olmuş tavırlardan strüktüralizm, göstergeler üzerinden dünyayı yorumlamak üzerine kurulmuş ve de