Author Archives: kutsan

Yerel ve Küreselin Mimari Diyalektiği

Bu yazının amacı son yıllarda, yerellik vurgusu üretmek üzere geleneksel mimarlığa sıkça referans veren, fakat zamandan ve uzamdan kopuk eklektik öğeler kullanmanın ve malzeme cümbüşleri barındırmanın ötesine geçemeyen mimarlık üretimine dair bağlamsal bir eleştiri üretmektir. Elbette bu tartışma yeni bir

Yerel ve Küreselin Mimari Diyalektiği

Bu yazının amacı son yıllarda, yerellik vurgusu üretmek üzere geleneksel mimarlığa sıkça referans veren, fakat zamandan ve uzamdan kopuk eklektik öğeler kullanmanın ve malzeme cümbüşleri barındırmanın ötesine geçemeyen mimarlık üretimine dair bağlamsal bir eleştiri üretmektir. Elbette bu tartışma yeni bir

Rota – Mumhane caddesi

Karaköy sahil aksına paralel uzanan Mumhane caddesi kuzeydoğuda Kılıç Ali Paşa Hamamı’na çıkarken, güneybatıda ikiye ayrılarak, sahile ve Karaköy meydanına uzanır. Caddenin tarihi limana yakınlığı dolayısıyla gelenekselleşmiş ticaret işlevine, son birkaç on yılda kafe, galeri, otel gibi kullanımlarla turizm fonksiyonu

Rota – Mumhane caddesi

Karaköy sahil aksına paralel uzanan Mumhane caddesi kuzeydoğuda Kılıç Ali Paşa Hamamı’na çıkarken, güneybatıda ikiye ayrılarak, sahile ve Karaköy meydanına uzanır. Caddenin tarihi limana yakınlığı dolayısıyla gelenekselleşmiş ticaret işlevine, son birkaç on yılda kafe, galeri, otel gibi kullanımlarla turizm fonksiyonu

Bir kartpostal okuması – Bursa Heykel Meydanı

Bursa Hükümet meydanı, Bursa’nın erken Cumhuriyet döneminde şekillenen önemli bir röper noktasıdır. Meydan halk arasında, en önemli simgesel unsuru olan Atatürk heykeline referansla, ‘heykel meydanı’ olarak anılmaktadır. Erken Cumhuriyet döneminde basılan bu kartpostal bizlere dönemin genç Cumhuriyet tehayyülünü yansıtan bir

Bir kartpostal okuması – Bursa Heykel Meydanı

Bursa Hükümet meydanı, Bursa’nın erken Cumhuriyet döneminde şekillenen önemli bir röper noktasıdır. Meydan halk arasında, en önemli simgesel unsuru olan Atatürk heykeline referansla, ‘heykel meydanı’ olarak anılmaktadır. Erken Cumhuriyet döneminde basılan bu kartpostal bizlere dönemin genç Cumhuriyet tehayyülünü yansıtan bir

Kentsel alanda toplumsal cinsiyet üzerine – Küçük Bayram sokak

İstanbul Taksim’de yer alan Küçük Bayram sokak güncel durumda kentsel alanda cinsiyetin  toplumsal algılanış biçimi üzerine en çarpıcı örneklerden biridir. Sokak güncel kullanımı itibari ile trans bireylere ev sahipliği yapmaktadır. Caddenin iki ucunda da herhangi bir giriş/çıkış sistemi bulunmamaktadır; sokak

Kentsel alanda toplumsal cinsiyet üzerine – Küçük Bayram sokak

İstanbul Taksim’de yer alan Küçük Bayram sokak güncel durumda kentsel alanda cinsiyetin  toplumsal algılanış biçimi üzerine en çarpıcı örneklerden biridir. Sokak güncel kullanımı itibari ile trans bireylere ev sahipliği yapmaktadır. Caddenin iki ucunda da herhangi bir giriş/çıkış sistemi bulunmamaktadır; sokak

Eskiz ile eleştirmek- Fuji Kindergarten

Çizer bu eskizinde projeyi çevresi ile birlikte ele almış. Bu eleştirmenin mimarlık üretimini kentsel fiziki örüntüden kopuk algılamadığının bir işareti olarak yorumlanabilir. Bu bakış açısıyla projenin etrafını saran ortogonal fiziki örüntü ile projenin dairesel formu arasındaki tezatlığı vurgulamış. Yapının etrafındaki

Eskiz ile eleştirmek- Fuji Kindergarten

Çizer bu eskizinde projeyi çevresi ile birlikte ele almış. Bu eleştirmenin mimarlık üretimini kentsel fiziki örüntüden kopuk algılamadığının bir işareti olarak yorumlanabilir. Bu bakış açısıyla projenin etrafını saran ortogonal fiziki örüntü ile projenin dairesel formu arasındaki tezatlığı vurgulamış. Yapının etrafındaki

“Yer” Kavramı İçerisinden Bir Taşkışla Okuması

Giddens (1990) feodal toplumdaki ‘yer’ olgusu üzerine “… en iyi biçimde, coğrafi olarak konumlandırılmış toplumsal eylemin fiziksel ortamına işaret eden mekan fikriyle kavramsallaştırılr” cümlesini sarf eder. Bu anlamda modern öncesi toplumlarda ‘yer’in ve uzamın, fiziksel mevcudiyet ön şartı nedeniyle yaygın

“Yer” Kavramı İçerisinden Bir Taşkışla Okuması

Giddens (1990) feodal toplumdaki ‘yer’ olgusu üzerine “… en iyi biçimde, coğrafi olarak konumlandırılmış toplumsal eylemin fiziksel ortamına işaret eden mekan fikriyle kavramsallaştırılr” cümlesini sarf eder. Bu anlamda modern öncesi toplumlarda ‘yer’in ve uzamın, fiziksel mevcudiyet ön şartı nedeniyle yaygın