Author Archives: ilginkulekci

eleştiri-hareket

Architecture Against Architecture – Roemer van Toorn   Her şeyin her an her şekilde algılanmasının mümkün olmaması, herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde algılatmaya götürüyor ve bazı anları donduruyor.  Bu elbette belirli bir zamanda yaşanıyor. Birebir tekrarının olmamasının gücü bunu

eleştiri-hareket

Architecture Against Architecture – Roemer van Toorn   Her şeyin her an her şekilde algılanmasının mümkün olmaması, herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde algılatmaya götürüyor ve bazı anları donduruyor.  Bu elbette belirli bir zamanda yaşanıyor. Birebir tekrarının olmamasının gücü bunu

kuramın bağımsızlığı

Mimarlık kuramı ve mimarlık pratiğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi onlara farklı anlamlar koşmaya yöneltir. Etkileşimleri somut olarak görülmediği ve derinleştikleri noktalar birbirinden gitgide ayrıldığı için farklı çalışma alanları olduğu düşünülür. Bir yandan bir şey hakkında söz üretmenin, fizikselleşmediği sürece sadece yerini

kuramın bağımsızlığı

Mimarlık kuramı ve mimarlık pratiğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi onlara farklı anlamlar koşmaya yöneltir. Etkileşimleri somut olarak görülmediği ve derinleştikleri noktalar birbirinden gitgide ayrıldığı için farklı çalışma alanları olduğu düşünülür. Bir yandan bir şey hakkında söz üretmenin, fizikselleşmediği sürece sadece yerini

‘ara’

Mimari Paralaks / Ahir Zamanlarda Yaşarken – Slavoj Zizek Krizler Haritası – Arata Isozaki/ Metafor Olarak Mimari – Kojin Karatani İnsanların doğada yaşamları ve gerçek ihtiyaçlarını anlaması, sosyal bir varlık haline dönüşebilmesi mimarinin aracılığı ile sağlanıyor. Yaratılan yapaylığın doğası kendi

‘ara’

Mimari Paralaks / Ahir Zamanlarda Yaşarken – Slavoj Zizek Krizler Haritası – Arata Isozaki/ Metafor Olarak Mimari – Kojin Karatani İnsanların doğada yaşamları ve gerçek ihtiyaçlarını anlaması, sosyal bir varlık haline dönüşebilmesi mimarinin aracılığı ile sağlanıyor. Yaratılan yapaylığın doğası kendi

araç olarak mesafeler

sabitler dururdu ve mesafeler hep ‘kaygan zemin’lerde ÖZET   Kurulu ve süregiden bir düzen içinde yaşarken, bu düzen hakkında düşünmek, farkındalık yaratmak ve söz söyleyebilmek az da olsa dışarıdan bir bakış gerektirir. Yazıda, bakışı sağlayan dışarı çıkmanın, mesafe oluşturmanın veya

araç olarak mesafeler

sabitler dururdu ve mesafeler hep ‘kaygan zemin’lerde ÖZET   Kurulu ve süregiden bir düzen içinde yaşarken, bu düzen hakkında düşünmek, farkındalık yaratmak ve söz söyleyebilmek az da olsa dışarıdan bir bakış gerektirir. Yazıda, bakışı sağlayan dışarı çıkmanın, mesafe oluşturmanın veya

“oto-ben”

“Bir dikdörtgen(dikdörtgenin girmediği yer var mıdır?) Bir küp de diyebiliriz: Her yüzü dördül, durağan, sessiz. Bir kapalı kutu da, bütün kapalı kutular gibi de içine dönük, kapalı. Yani duvarlar, kapılar (ki bilinmeyene açılırlar), merdivenler, pencereler(ki bizim görmediklerimizi görürler); yani odalar

“oto-ben”

“Bir dikdörtgen(dikdörtgenin girmediği yer var mıdır?) Bir küp de diyebiliriz: Her yüzü dördül, durağan, sessiz. Bir kapalı kutu da, bütün kapalı kutular gibi de içine dönük, kapalı. Yani duvarlar, kapılar (ki bilinmeyene açılırlar), merdivenler, pencereler(ki bizim görmediklerimizi görürler); yani odalar

Benjamin’in ‘aura’sı: “-ne denli yakınımızda bulunursa bulunsun- bir uzaklığın yegane niteliğini taşıyan görüngüsü” Ivan Illich: “dünya hızla aynı kokmaya başlıyor: benzin, deterjan, sıhhi tesisat ve abur cuburlar çağımızın baskın kokusunu oluşturuyor.” Nesneye olan mesafe: sanat yapıtlarının çoğaltılması onları anlamlarından ve

Benjamin’in ‘aura’sı: “-ne denli yakınımızda bulunursa bulunsun- bir uzaklığın yegane niteliğini taşıyan görüngüsü” Ivan Illich: “dünya hızla aynı kokmaya başlıyor: benzin, deterjan, sıhhi tesisat ve abur cuburlar çağımızın baskın kokusunu oluşturuyor.” Nesneye olan mesafe: sanat yapıtlarının çoğaltılması onları anlamlarından ve

Anyway / Ignasi de Sola-Morales – Şiddet, Direniş, Sömürgeleştirme “yeni”den Mimarlık: barış sağlayıcı (modern mimarlık nesnelerinin geleneksel yorumları) Mimarlığın yatıştırma yeteneği Iyi mimarlık: anlaşmazlıkları halleder, çelişkiyi çözer Kötü mimarlık: gerilimi ve anlaşmazlığı kızıştırır Mimarlığın kapalılığı: maddeselleştiren ve görselleştiren iktidarın değişik

Anyway / Ignasi de Sola-Morales – Şiddet, Direniş, Sömürgeleştirme “yeni”den Mimarlık: barış sağlayıcı (modern mimarlık nesnelerinin geleneksel yorumları) Mimarlığın yatıştırma yeteneği Iyi mimarlık: anlaşmazlıkları halleder, çelişkiyi çözer Kötü mimarlık: gerilimi ve anlaşmazlığı kızıştırır Mimarlığın kapalılığı: maddeselleştiren ve görselleştiren iktidarın değişik