Author Archives: Hande Tombaz

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNDEN MEKAN ORGANİZASYONU / KONUT MİMARİSİ

Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden mekan organizasyonunu inceleyen araştırmacılar, başlangıçta, kadınların ve erkeklerin mekanlarının ayrıldığı bölünmüş bir kent düzeninden bahsedeler. (EnjeuSave 1974, Loyd 1975) Erkeklerin mekanları ‘kamusal ve ekonomik’, kadınların mekanları ise ‘özel ve sosyal’ niteliktedir (Saegert 1981, Wekerle 1981). Kamusal

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNDEN MEKAN ORGANİZASYONU / KONUT MİMARİSİ

Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden mekan organizasyonunu inceleyen araştırmacılar, başlangıçta, kadınların ve erkeklerin mekanlarının ayrıldığı bölünmüş bir kent düzeninden bahsedeler. (EnjeuSave 1974, Loyd 1975) Erkeklerin mekanları ‘kamusal ve ekonomik’, kadınların mekanları ise ‘özel ve sosyal’ niteliktedir (Saegert 1981, Wekerle 1981). Kamusal

FUNEN BLOK / NL ARCHITECTS / ESKİZ / UĞUR ÇALDAŞ

Katı bir geometrik formdan nasıl dışa dönük, etkileşimli bir mekan kurgulanabilir? Bu tür bir sorunun cevabının arandığı eskizi, Paolo Belardi’nin mimari çizimlere ait sınıflandırması içinde nereye konumlandırabiliriz? Çalışma var olan bir işe ait tasarım sürecini ifade etmektedir, yapılış amacı yeni

FUNEN BLOK / NL ARCHITECTS / ESKİZ / UĞUR ÇALDAŞ

Katı bir geometrik formdan nasıl dışa dönük, etkileşimli bir mekan kurgulanabilir? Bu tür bir sorunun cevabının arandığı eskizi, Paolo Belardi’nin mimari çizimlere ait sınıflandırması içinde nereye konumlandırabiliriz? Çalışma var olan bir işe ait tasarım sürecini ifade etmektedir, yapılış amacı yeni

KENTSEL BİR İMGE OLARAK BAHARİYE CADDESİ

Kevin Lynch, Kentin İmgesi’nde, bir kentin hareketli öğelerinin ve özellikle de kentte yaşayan insan ve faaliyetlerinin, en az sabit fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu ifade eder. Kadıköy semtinin en önemli caddelerinden biri olan Bahariye caddesini, Lynch’in tarif ettiği gibi kentsel

KENTSEL BİR İMGE OLARAK BAHARİYE CADDESİ

Kevin Lynch, Kentin İmgesi’nde, bir kentin hareketli öğelerinin ve özellikle de kentte yaşayan insan ve faaliyetlerinin, en az sabit fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu ifade eder. Kadıköy semtinin en önemli caddelerinden biri olan Bahariye caddesini, Lynch’in tarif ettiği gibi kentsel

Yer_Mekan Diyalektiği

“TAŞKIŞLA”  Alışık olunanın dışında bir kullanım biçimiyle bugün mekanı deneyimliyor olsam da (büyük çoğunlukla yabancı öğrencilerden oluşan kalabalık bir topluluğun, farklı noktalarda kümelenerek heyecanlı bir tartışma içinde olduğu bir kullanıcı profilinden bahsediliyor), içinde bulunduğum mekanın Schulz’un ifade ettiği biçimde kendine

Yer_Mekan Diyalektiği

“TAŞKIŞLA”  Alışık olunanın dışında bir kullanım biçimiyle bugün mekanı deneyimliyor olsam da (büyük çoğunlukla yabancı öğrencilerden oluşan kalabalık bir topluluğun, farklı noktalarda kümelenerek heyecanlı bir tartışma içinde olduğu bir kullanıcı profilinden bahsediliyor), içinde bulunduğum mekanın Schulz’un ifade ettiği biçimde kendine

Habermas’a Mektup

Sevgili Jürgen Habermas, 1980 yılında yayınlanan “Modernite: Tamamlanmamış Bir Proje” başlıklı makalenizi mimari disiplin içerisinden okursak, o dönemin modernite karşıtı söylemi içerisinde, takınılması gereken tavrın modernitenin endüstrileşme ekseninde getirdiği tek tipleşme ve bağlamdan kopuşun eleştirisinin onu bütünüyle reddetmeyi gerekli kılmadığı

Habermas’a Mektup

Sevgili Jürgen Habermas, 1980 yılında yayınlanan “Modernite: Tamamlanmamış Bir Proje” başlıklı makalenizi mimari disiplin içerisinden okursak, o dönemin modernite karşıtı söylemi içerisinde, takınılması gereken tavrın modernitenin endüstrileşme ekseninde getirdiği tek tipleşme ve bağlamdan kopuşun eleştirisinin onu bütünüyle reddetmeyi gerekli kılmadığı