Author Archives: gulseda

mimari paralaks

Diyalektik kavram, tartışmalarla ve çelişkilerle ikna gücünü sunuyor ve akıl yürütüyor. Özellikle mimari eleştiride diyalektik anlatım, büyük bir önem taşıyor. Slavok Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken adlı kitabında yer alan Mimari Paralaks makalesinde bizlere mimari görünürün ötesindeki anlatımını ve bunun nasıl

mimari paralaks

Diyalektik kavram, tartışmalarla ve çelişkilerle ikna gücünü sunuyor ve akıl yürütüyor. Özellikle mimari eleştiride diyalektik anlatım, büyük bir önem taşıyor. Slavok Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken adlı kitabında yer alan Mimari Paralaks makalesinde bizlere mimari görünürün ötesindeki anlatımını ve bunun nasıl

….eleştiri,,,,

Teorinin taşıdığı potansiyel pragmatik özelliği ve mimarlık kavramı üzerindeki sınırları aşan etkisinin önemini, hem yazınsal hem de uygulama alanındaki çalışmalarda görmekteyiz. Teorinin pratik hale getirilmesindeki amaç, mimari çalışmaları anlayan kitlenin artmasını sağlamak, oluşacak diyalog çeşitliliğini arttırmak gibi … bir kaç

….eleştiri,,,,

Teorinin taşıdığı potansiyel pragmatik özelliği ve mimarlık kavramı üzerindeki sınırları aşan etkisinin önemini, hem yazınsal hem de uygulama alanındaki çalışmalarda görmekteyiz. Teorinin pratik hale getirilmesindeki amaç, mimari çalışmaları anlayan kitlenin artmasını sağlamak, oluşacak diyalog çeşitliliğini arttırmak gibi … bir kaç

Salt’ta flaneur olma hali…

Kentte “flaneur” olma durumunu, bu defa Salt’ın “ Transleted by” sergisini gezerken yaşıyorum. Serginin girişinden aldığım kulaklıkla sergiyi gezmeye başlıyorum. Her bir durak, başka bir kent ve başka bir Salt köşesi. Kulaklıktan çıkan tatlı bir ses, bir kentin hikayesini anlatıyor

Salt’ta flaneur olma hali…

Kentte “flaneur” olma durumunu, bu defa Salt’ın “ Transleted by” sergisini gezerken yaşıyorum. Serginin girişinden aldığım kulaklıkla sergiyi gezmeye başlıyorum. Her bir durak, başka bir kent ve başka bir Salt köşesi. Kulaklıktan çıkan tatlı bir ses, bir kentin hikayesini anlatıyor

Disiplinlerarası Eleştiri

Yaşadığımız çağın ne kadar farklı olduğunu görebiliyor muyuz? Peki nedir bu farklılık yaratan? İnsanlar mı, çevre mi, olaylar mı,…? Ya da hepsi. Bir eşzamanlılık çağında yaşıyoruz. Değişimin katmanlaştığı bir çağdan söz ediyorum. Benjamin, bu çağ için saflığa inmenin imkansız olduğunu

Disiplinlerarası Eleştiri

Yaşadığımız çağın ne kadar farklı olduğunu görebiliyor muyuz? Peki nedir bu farklılık yaratan? İnsanlar mı, çevre mi, olaylar mı,…? Ya da hepsi. Bir eşzamanlılık çağında yaşıyoruz. Değişimin katmanlaştığı bir çağdan söz ediyorum. Benjamin, bu çağ için saflığa inmenin imkansız olduğunu

Şizofrenik Bir Çizgide Eleştiri

Makale, Deleuze’ün yapısalcılık üzerine olan felsefesini açıklıyor. “ Deleuze’ün bir yapısalcılığı var mı?” sorusu, karşılaşma örneği ile sorgulanıyor. Karşılaşmalar, insanda tutku uyandırıyor ve böylece olay oluşuyor. Deleuze, karşılaşma ve olay kavramlarını daha iyi açıklayabilmek için Waterloo Savaşı’ndan bir örnek veriyor.

Şizofrenik Bir Çizgide Eleştiri

Makale, Deleuze’ün yapısalcılık üzerine olan felsefesini açıklıyor. “ Deleuze’ün bir yapısalcılığı var mı?” sorusu, karşılaşma örneği ile sorgulanıyor. Karşılaşmalar, insanda tutku uyandırıyor ve böylece olay oluşuyor. Deleuze, karşılaşma ve olay kavramlarını daha iyi açıklayabilmek için Waterloo Savaşı’ndan bir örnek veriyor.

Sınır

Bir sınır görüyorum.
 Sanki dünyada başka renk yokmuşçasına iki renkten oluşan bir resim.
 Ressam iki söz söylemiş. Siyah ve beyaz demiş ve resmi bitirmiş.
Her şey bu kadar net, bu kadar düz demiş. X Beni sonsuzluğa, farklı çağrışımlara, yorumlara götüren bir

Sınır

Bir sınır görüyorum.
 Sanki dünyada başka renk yokmuşçasına iki renkten oluşan bir resim.
 Ressam iki söz söylemiş. Siyah ve beyaz demiş ve resmi bitirmiş.
Her şey bu kadar net, bu kadar düz demiş. X Beni sonsuzluğa, farklı çağrışımlara, yorumlara götüren bir

İktidar Jargonu

Dilin sözcüklerle ifade bulma yöntemi, günlük hayatımızdaki birçok şeyi referans ediyor. Sadece günlük hayatın değil, bir yaşam biçimin göstergesi. Düşünme, yapma, deneyimleme….ve dahası, sözcüklerle şekilleniyor. Son zamanlarda hepimiz benzer düşünüşün izini sürüyoruz. Hiç fark ettiniz mi? Ya da fark edip

İktidar Jargonu

Dilin sözcüklerle ifade bulma yöntemi, günlük hayatımızdaki birçok şeyi referans ediyor. Sadece günlük hayatın değil, bir yaşam biçimin göstergesi. Düşünme, yapma, deneyimleme….ve dahası, sözcüklerle şekilleniyor. Son zamanlarda hepimiz benzer düşünüşün izini sürüyoruz. Hiç fark ettiniz mi? Ya da fark edip