Author Archives: gulseda

mimari paralaks

Diyalektik kavram, tartışmalarla ve çelişkilerle ikna gücünü sunuyor ve akıl yürütüyor. Özellikle mimari eleştiride diyalektik anlatım, büyük bir önem taşıyor. Slavok Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken adlı kitabında yer alan Mimari Paralaks makalesinde bizlere mimari görünürün ötesindeki anlatımını ve bunun nasıl

mimari paralaks

Diyalektik kavram, tartışmalarla ve çelişkilerle ikna gücünü sunuyor ve akıl yürütüyor. Özellikle mimari eleştiride diyalektik anlatım, büyük bir önem taşıyor. Slavok Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken adlı kitabında yer alan Mimari Paralaks makalesinde bizlere mimari görünürün ötesindeki anlatımını ve bunun nasıl

….eleştiri,,,,

Teorinin taşıdığı potansiyel pragmatik özelliği ve mimarlık kavramı üzerindeki sınırları aşan etkisinin önemini, hem yazınsal hem de uygulama alanındaki çalışmalarda görmekteyiz. Teorinin pratik hale getirilmesindeki amaç, mimari çalışmaları anlayan kitlenin artmasını sağlamak, oluşacak diyalog çeşitliliğini arttırmak gibi … bir kaç

….eleştiri,,,,

Teorinin taşıdığı potansiyel pragmatik özelliği ve mimarlık kavramı üzerindeki sınırları aşan etkisinin önemini, hem yazınsal hem de uygulama alanındaki çalışmalarda görmekteyiz. Teorinin pratik hale getirilmesindeki amaç, mimari çalışmaları anlayan kitlenin artmasını sağlamak, oluşacak diyalog çeşitliliğini arttırmak gibi … bir kaç

Salt’ta flaneur olma hali…

Kentte “flaneur” olma durumunu, bu defa Salt’ın “ Transleted by” sergisini gezerken yaşıyorum. Serginin girişinden aldığım kulaklıkla sergiyi gezmeye başlıyorum. Her bir durak, başka bir kent ve başka bir Salt köşesi. Kulaklıktan çıkan tatlı bir ses, bir kentin hikayesini anlatıyor

Salt’ta flaneur olma hali…

Kentte “flaneur” olma durumunu, bu defa Salt’ın “ Transleted by” sergisini gezerken yaşıyorum. Serginin girişinden aldığım kulaklıkla sergiyi gezmeye başlıyorum. Her bir durak, başka bir kent ve başka bir Salt köşesi. Kulaklıktan çıkan tatlı bir ses, bir kentin hikayesini anlatıyor

Disiplinlerarası Eleştiri

Yaşadığımız çağın ne kadar farklı olduğunu görebiliyor muyuz? Peki nedir bu farklılık yaratan? İnsanlar mı, çevre mi, olaylar mı,…? Ya da hepsi. Bir eşzamanlılık çağında yaşıyoruz. Değişimin katmanlaştığı bir çağdan söz ediyorum. Benjamin, bu çağ için saflığa inmenin imkansız olduğunu

Disiplinlerarası Eleştiri

Yaşadığımız çağın ne kadar farklı olduğunu görebiliyor muyuz? Peki nedir bu farklılık yaratan? İnsanlar mı, çevre mi, olaylar mı,…? Ya da hepsi. Bir eşzamanlılık çağında yaşıyoruz. Değişimin katmanlaştığı bir çağdan söz ediyorum. Benjamin, bu çağ için saflığa inmenin imkansız olduğunu

Şizofrenik Bir Çizgide Eleştiri

Makale, Deleuze’ün yapısalcılık üzerine olan felsefesini açıklıyor. “ Deleuze’ün bir yapısalcılığı var mı?” sorusu, karşılaşma örneği ile sorgulanıyor. Karşılaşmalar, insanda tutku uyandırıyor ve böylece olay oluşuyor. Deleuze, karşılaşma ve olay kavramlarını daha iyi açıklayabilmek için Waterloo Savaşı’ndan bir örnek veriyor.

Şizofrenik Bir Çizgide Eleştiri

Makale, Deleuze’ün yapısalcılık üzerine olan felsefesini açıklıyor. “ Deleuze’ün bir yapısalcılığı var mı?” sorusu, karşılaşma örneği ile sorgulanıyor. Karşılaşmalar, insanda tutku uyandırıyor ve böylece olay oluşuyor. Deleuze, karşılaşma ve olay kavramlarını daha iyi açıklayabilmek için Waterloo Savaşı’ndan bir örnek veriyor.

Sınır

Bir sınır görüyorum.
 Sanki dünyada başka renk yokmuşçasına iki renkten oluşan bir resim.
 Ressam iki söz söylemiş. Siyah ve beyaz demiş ve resmi bitirmiş.
Her şey bu kadar net, bu kadar düz demiş. X Beni sonsuzluğa, farklı çağrışımlara, yorumlara götüren bir

Sınır

Bir sınır görüyorum.
 Sanki dünyada başka renk yokmuşçasına iki renkten oluşan bir resim.
 Ressam iki söz söylemiş. Siyah ve beyaz demiş ve resmi bitirmiş.
Her şey bu kadar net, bu kadar düz demiş. X Beni sonsuzluğa, farklı çağrışımlara, yorumlara götüren bir

İktidar Jargonu

Dilin sözcüklerle ifade bulma yöntemi, günlük hayatımızdaki birçok şeyi referans ediyor. Sadece günlük hayatın değil, bir yaşam biçimin göstergesi. Düşünme, yapma, deneyimleme….ve dahası, sözcüklerle şekilleniyor. Son zamanlarda hepimiz benzer düşünüşün izini sürüyoruz. Hiç fark ettiniz mi? Ya da fark edip

İktidar Jargonu

Dilin sözcüklerle ifade bulma yöntemi, günlük hayatımızdaki birçok şeyi referans ediyor. Sadece günlük hayatın değil, bir yaşam biçimin göstergesi. Düşünme, yapma, deneyimleme….ve dahası, sözcüklerle şekilleniyor. Son zamanlarda hepimiz benzer düşünüşün izini sürüyoruz. Hiç fark ettiniz mi? Ya da fark edip

Ev Kavramının Sinemadaki Montaj Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi//Seda Gül

EV KAVRAMININ SİNEMADAKİ MONTAJ KAVRAMI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ     //Özet Ev ne demek? Evin kavramları nelerdir? Ev yapısının mimari kavramları, başka bir disiplinle açıklanabilir mi? Evdeki yapısal elemanların, kişinin zihninde görünen bir imaj olduğu düşünülürse, görünenin ötesi nasıl açıklanabilir? Öznellik

Ev Kavramının Sinemadaki Montaj Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi//Seda Gül

EV KAVRAMININ SİNEMADAKİ MONTAJ KAVRAMI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ     //Özet Ev ne demek? Evin kavramları nelerdir? Ev yapısının mimari kavramları, başka bir disiplinle açıklanabilir mi? Evdeki yapısal elemanların, kişinin zihninde görünen bir imaj olduğu düşünülürse, görünenin ötesi nasıl açıklanabilir? Öznellik

Ev de…

Ev, bir yaşam alanı deniliyor en basit tabiriyle. Peki, bu basit tanımın altında yatan gizli manalar neler? Kime göre, neye göre, kimin evine göre, hangi eve göre? Evi ev yapan, eve sınır koyan duvarlarda neyin nesi? Özgürlük mü, yoksa büyük

Ev de…

Ev, bir yaşam alanı deniliyor en basit tabiriyle. Peki, bu basit tanımın altında yatan gizli manalar neler? Kime göre, neye göre, kimin evine göre, hangi eve göre? Evi ev yapan, eve sınır koyan duvarlarda neyin nesi? Özgürlük mü, yoksa büyük

Kültür Endüstrisi

‘Yanlış yaşam, doğru yaşanamaz.’ Adorno Alman felsefesinin içinde büyüyen Adorno, Kantçı düşünür bir hocanın tez danışmanlığı, Max Horkheimer ile tanışması ve yaptığı çalışmalar, tezler onun felsefe anlayışını ve düşünme tarzını etkiler. Böylece Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü yani Frankfurt Okulu ile ilişki

Kültür Endüstrisi

‘Yanlış yaşam, doğru yaşanamaz.’ Adorno Alman felsefesinin içinde büyüyen Adorno, Kantçı düşünür bir hocanın tez danışmanlığı, Max Horkheimer ile tanışması ve yaptığı çalışmalar, tezler onun felsefe anlayışını ve düşünme tarzını etkiler. Böylece Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü yani Frankfurt Okulu ile ilişki

SömürgecilikŞiddetDireniş

İgnasi de Sola-Morales Rubio’nun yazmış olduğu “Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” adlı metinde mimarlık kavramını ve bu kavram içindeki değişimleri, tarihsel süreçte meydana gelen değişimlerle ilişkilendirerek bizlere sunuyor. Metnin başında mimari kaliteyi, “iyi mimarlık” ve “kötü mimarlık” olarak alt başlıklara ayırarak şöyle

SömürgecilikŞiddetDireniş

İgnasi de Sola-Morales Rubio’nun yazmış olduğu “Sömürgeleştirme, Şiddet, Direniş” adlı metinde mimarlık kavramını ve bu kavram içindeki değişimleri, tarihsel süreçte meydana gelen değişimlerle ilişkilendirerek bizlere sunuyor. Metnin başında mimari kaliteyi, “iyi mimarlık” ve “kötü mimarlık” olarak alt başlıklara ayırarak şöyle

DÜŞünCE

Martin Heidegger’in “ Düşünce ne demektir? “ sorusu bize, düşünceyi ve düşünmeyi veren böylelikle bizim düşünceyle ilişki kurmamızı sağlayan ve bizi düşündüren temel bir sorudur. Soruları sorularla düşünmek ve ‘düşünmek’ fiilini farklı kelimelerle anlatabilmek/anlayabilmek, bize bu kelimenin zenginliğini ve çeşitliliğini

DÜŞünCE

Martin Heidegger’in “ Düşünce ne demektir? “ sorusu bize, düşünceyi ve düşünmeyi veren böylelikle bizim düşünceyle ilişki kurmamızı sağlayan ve bizi düşündüren temel bir sorudur. Soruları sorularla düşünmek ve ‘düşünmek’ fiilini farklı kelimelerle anlatabilmek/anlayabilmek, bize bu kelimenin zenginliğini ve çeşitliliğini