Author Archives: fadimekul

İktidarın Masumiyet Maskesi; Tarihsel Olana Tutunmak

 Özet: İnsanları kontrol altında tutmanın en ideal yolu kentleri organize etmekle mümkün kılınabilir. David Harvey, Paris’in bir modernite başkenti oluşunu Haussmannizasyonu olarak bizlere aktardığı süreçte, iktidarın kamusal mekânı nasıl kendi gücünün temsili olarak kullandığı ve toplumu ıslah etmek, disiplin altında

İktidarın Masumiyet Maskesi; Tarihsel Olana Tutunmak

 Özet: İnsanları kontrol altında tutmanın en ideal yolu kentleri organize etmekle mümkün kılınabilir. David Harvey, Paris’in bir modernite başkenti oluşunu Haussmannizasyonu olarak bizlere aktardığı süreçte, iktidarın kamusal mekânı nasıl kendi gücünün temsili olarak kullandığı ve toplumu ıslah etmek, disiplin altında

modern olma durumu

Modern,modernlik,modernite…Modern sözcüğünden türeyen tüm bu diğer modern kökenli kelimeler gibi; modern farklı,yabancı olan gibi algılanabilmektedir. O hep süre gelen batılı olma, batıdan ödünçlenme kavramlarının üretildiği bir ortamda, modern batıdan ödünçlenen olarak var olabilmektedir. modern, batılı olan olabilmekte ve batılı olan

modern olma durumu

Modern,modernlik,modernite…Modern sözcüğünden türeyen tüm bu diğer modern kökenli kelimeler gibi; modern farklı,yabancı olan gibi algılanabilmektedir. O hep süre gelen batılı olma, batıdan ödünçlenme kavramlarının üretildiği bir ortamda, modern batıdan ödünçlenen olarak var olabilmektedir. modern, batılı olan olabilmekte ve batılı olan

kutlama

İnsan olarak hepimiz bir derde (sorunsala) sahibizdir ya da birçok. Dertler anlatılmak istenir, ifade edilir duygular düşünceler. Diller, sözcükler, kelimeler üretildi; derdimizi anlatma adına. Sözcükler var, iletişiyoruz. Anlaşıldığımız ölçüde var oluruz- inanılan bu gibi. Reklamları var ettik, kendimizi kitlelere anlatmaya

kutlama

İnsan olarak hepimiz bir derde (sorunsala) sahibizdir ya da birçok. Dertler anlatılmak istenir, ifade edilir duygular düşünceler. Diller, sözcükler, kelimeler üretildi; derdimizi anlatma adına. Sözcükler var, iletişiyoruz. Anlaşıldığımız ölçüde var oluruz- inanılan bu gibi. Reklamları var ettik, kendimizi kitlelere anlatmaya

fiziksel olanın dışında ev

“İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar.  İrili ufaklı, birbirinden farklı,  Ahşap evler, kagir evler yaptılar.  Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu,  Evlerin içi devir devir değişti  Evlerin dışı pencere, duvar.”                                  Behçet Necatigil Ev kavramı her zihinde aynı anlamı taşımaz. Zamana

fiziksel olanın dışında ev

“İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar.  İrili ufaklı, birbirinden farklı,  Ahşap evler, kagir evler yaptılar.  Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu,  Evlerin içi devir devir değişti  Evlerin dışı pencere, duvar.”                                  Behçet Necatigil Ev kavramı her zihinde aynı anlamı taşımaz. Zamana

ÖZEL EFEKTLERİ KALDIRIN

Akıl diye bir şey keşfettik daha doğrusu uydurduk. Akılcı olmaya çalıştık. Ve olduk ama bütün akıllar birdik, aynıydık… Oysa keşfimizden önce hayallerimiz vardı. Her şeyin belli kuralları, kalıpları olmayan bir dünyamız vardı. Hayal dünyamızı bir kenara attık ve akıl dünyamızın

ÖZEL EFEKTLERİ KALDIRIN

Akıl diye bir şey keşfettik daha doğrusu uydurduk. Akılcı olmaya çalıştık. Ve olduk ama bütün akıllar birdik, aynıydık… Oysa keşfimizden önce hayallerimiz vardı. Her şeyin belli kuralları, kalıpları olmayan bir dünyamız vardı. Hayal dünyamızı bir kenara attık ve akıl dünyamızın

Koyu Renk Yatay Çizginin Olmayışı

Yaşamla ilgili deneyimlerin her bireye göre farklı olduğu aşikâr. Eleştirel bakış; özne-nesne ilişkisinden doğduğu görülmektedir ve eleştiri “değerlendirme” olarak en kaba tabirle anlamlandırılabilir. Bu durum böyle kabul görür iken; estetik ortak bir değere sahip olunup olunamayacağı sorusu; zihnimde takılı kalması

Koyu Renk Yatay Çizginin Olmayışı

Yaşamla ilgili deneyimlerin her bireye göre farklı olduğu aşikâr. Eleştirel bakış; özne-nesne ilişkisinden doğduğu görülmektedir ve eleştiri “değerlendirme” olarak en kaba tabirle anlamlandırılabilir. Bu durum böyle kabul görür iken; estetik ortak bir değere sahip olunup olunamayacağı sorusu; zihnimde takılı kalması