Author Archives: elif gökçen tepekaya

About elif gökçen tepekaya

architect | graduate student | research asistant | dreamer

Çizerek Eleştirmek!

Oslo Opera House_Eskiz: Deniz Hancığlu   Eskiz yaratıcılığı tetikleyen bir çizim aracıdır. Katmanlı bir temsil aracı olarak, özgün bir anlatı kurar. Zihnin derinliklerinde bir yolculuğa çıkarak, imgelerden yeni yaratımlar tasarlatır. “Tasarlamak” eyleminin “tasa” kökünden gelmesi, tasarım sürecinin tarifi için bir

Reklamlar

Çizerek Eleştirmek!

Oslo Opera House_Eskiz: Deniz Hancığlu   Eskiz yaratıcılığı tetikleyen bir çizim aracıdır. Katmanlı bir temsil aracı olarak, özgün bir anlatı kurar. Zihnin derinliklerinde bir yolculuğa çıkarak, imgelerden yeni yaratımlar tasarlatır. “Tasarlamak” eyleminin “tasa” kökünden gelmesi, tasarım sürecinin tarifi için bir

Reklamlar

Rota _ Karaköy_”Kentte bir izlek!”

Rota: Fransız Geçidi’nden Kılıç Ali Paşa Cami’ne kadar bir rota izlenerek gece ve gündüz sesleri çapraz okunmaya çalışılmıştır – Gündüz Sesleri Geceye / Gece Sesleri Gündüze! Video için: https://www.youtube.com/watch?v=UxVgldnWpoQ&feature=youtu.be Kentler, onları bir araya getiren katmanlarıyla, zihnimizde kodladığımız ve içkinleştirdiğimiz halleriyle onları

Reklamlar

Rota _ Karaköy_”Kentte bir izlek!”

Rota: Fransız Geçidi’nden Kılıç Ali Paşa Cami’ne kadar bir rota izlenerek gece ve gündüz sesleri çapraz okunmaya çalışılmıştır – Gündüz Sesleri Geceye / Gece Sesleri Gündüze! Video için: https://www.youtube.com/watch?v=UxVgldnWpoQ&feature=youtu.be Kentler, onları bir araya getiren katmanlarıyla, zihnimizde kodladığımız ve içkinleştirdiğimiz halleriyle onları

Reklamlar

Toplumsal Cinsiyet Kavramı’na Dair, Gündelik Hayattan Eskiz-Örnekler:

Kadınlar Üzerinden -Bira- Reklamı: “Thank God, You’re A Man “Aynı kefeye koymak” (Atasözü) Irk, cinsiyet, yöre, ulus ve meslek grupları gibi çeşitli gruplardan olan insanların kategorileştirilerek aslında çok “çeşitli” özellikler gösterebilecekleri/gösterdikleri halde, hepsi “aynı” özelliği/özellikleri gösteriyor gibi düşünülmesi eğilimine kalıp-yargılı düşünme denilir

Reklamlar

Toplumsal Cinsiyet Kavramı’na Dair, Gündelik Hayattan Eskiz-Örnekler:

Kadınlar Üzerinden -Bira- Reklamı: “Thank God, You’re A Man “Aynı kefeye koymak” (Atasözü) Irk, cinsiyet, yöre, ulus ve meslek grupları gibi çeşitli gruplardan olan insanların kategorileştirilerek aslında çok “çeşitli” özellikler gösterebilecekleri/gösterdikleri halde, hepsi “aynı” özelliği/özellikleri gösteriyor gibi düşünülmesi eğilimine kalıp-yargılı düşünme denilir

Reklamlar

O’Doherty’ye Mektup

  Sevgili Brian O’Doherty, Sizinle tanışıklığım Roland Barthes’e, Aspen dergisinin özel bir baskısı için “Yazarın Ölümü” makalesini yazmaya teşvik ettiğinizi öğrenmemle başladı. Editörlük ve sanat eleştirmenliği yaptığınızı öğrenmemle, Beyaz Küpün İçinde – Galeri Mekanın İdeolojisi kitabınızı keşfetmem aynı zamana denk

Reklamlar

O’Doherty’ye Mektup

  Sevgili Brian O’Doherty, Sizinle tanışıklığım Roland Barthes’e, Aspen dergisinin özel bir baskısı için “Yazarın Ölümü” makalesini yazmaya teşvik ettiğinizi öğrenmemle başladı. Editörlük ve sanat eleştirmenliği yaptığınızı öğrenmemle, Beyaz Küpün İçinde – Galeri Mekanın İdeolojisi kitabınızı keşfetmem aynı zamana denk

Reklamlar

Taşkışla’nın Yer Olma Hali

İnsanın en temel “var olmak” halinin, “yerleşmek-mesken tutmak” ile gerçekleştirilebileceğini savunan Heidegger’e göre, mekânın bir “yer”e dönüşmesi zamanla bir kültürün ona kök salmasıyla mümkün olabilir. Bu yaklaşımda dünya üzerinde var olmak mesken tutmak-yer’leşmek ile eşleştirilir. Norberg Schulz Genius Loci’de “Yer

Reklamlar

Taşkışla’nın Yer Olma Hali

İnsanın en temel “var olmak” halinin, “yerleşmek-mesken tutmak” ile gerçekleştirilebileceğini savunan Heidegger’e göre, mekânın bir “yer”e dönüşmesi zamanla bir kültürün ona kök salmasıyla mümkün olabilir. Bu yaklaşımda dünya üzerinde var olmak mesken tutmak-yer’leşmek ile eşleştirilir. Norberg Schulz Genius Loci’de “Yer

Reklamlar