Author Archives: damla aşkın

Anlam Katmanlarının Eskiz ve Diyagramlar İle Temsili

Eskiz, sadece bir çizim ile aktarma aracı değil aynı zamanda yaratıcılığı tetikleyen bir düşünme aracıdır. Mimarlığın donuk bir nesne olarak ifade edilmeye değil, bir olayla ortaya çıkan ve öznel veriler barındıran katmanlı temsillere ihtiyacı vardır. Paolo Belardi ‘’Mimarlar Neden Hala

Anlam Katmanlarının Eskiz ve Diyagramlar İle Temsili

Eskiz, sadece bir çizim ile aktarma aracı değil aynı zamanda yaratıcılığı tetikleyen bir düşünme aracıdır. Mimarlığın donuk bir nesne olarak ifade edilmeye değil, bir olayla ortaya çıkan ve öznel veriler barındıran katmanlı temsillere ihtiyacı vardır. Paolo Belardi ‘’Mimarlar Neden Hala

Levent-Plazalar-Gültepe Ekseninde Kimlik Değişimi

Levent-Plazalar-Gültepe ekseninde üç ayrı kentsel yapılaşma ve kimlik kendini göstermektedir. Bu kimliklerden birincisi, 1950’lerde modern şehirleşmenin temellerini oluşturan bahçeli levent evleridir. Bölgedeki levent evleri şuan üst gelir grubuna hitap eden ofisler olarak kullanılmaktadır.Levent çarşı ise kendine özgü kimliği ile alışveriş

Levent-Plazalar-Gültepe Ekseninde Kimlik Değişimi

Levent-Plazalar-Gültepe ekseninde üç ayrı kentsel yapılaşma ve kimlik kendini göstermektedir. Bu kimliklerden birincisi, 1950’lerde modern şehirleşmenin temellerini oluşturan bahçeli levent evleridir. Bölgedeki levent evleri şuan üst gelir grubuna hitap eden ofisler olarak kullanılmaktadır.Levent çarşı ise kendine özgü kimliği ile alışveriş

Kentsel Kimlik

Kentsel dönüşüm, bir kentin sorunlarının çözülebilmesi, kentin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi  için yeni bir proje üretilerek uygulanmasıdır. ‘’Kent kimliği ise kentin diğerlerinden ayrılarak okunabilmesini ya da insanlar için anlamlı hale gelmesini sağlayan nitelikler bütünüdür.’’ (1) (Kevin

Kentsel Kimlik

Kentsel dönüşüm, bir kentin sorunlarının çözülebilmesi, kentin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi  için yeni bir proje üretilerek uygulanmasıdır. ‘’Kent kimliği ise kentin diğerlerinden ayrılarak okunabilmesini ya da insanlar için anlamlı hale gelmesini sağlayan nitelikler bütünüdür.’’ (1) (Kevin

Bir Kartpostal Hikayesi

Karpostal sadece bir fotoğraf mıdır? Peki ya gönderilen yaşanmışlıklar, sevgiler ve özlemler… Kartpostal, sevdiklerini geride bırakarak köyden kente göç eden bir babanın gördüklerini, nasıl ve nerede olduğunu ailesine ifade etme biçimiydi bir zamanlar. İnsanlar ilk kez gördükleri ne varsa, onları

Bir Kartpostal Hikayesi

Karpostal sadece bir fotoğraf mıdır? Peki ya gönderilen yaşanmışlıklar, sevgiler ve özlemler… Kartpostal, sevdiklerini geride bırakarak köyden kente göç eden bir babanın gördüklerini, nasıl ve nerede olduğunu ailesine ifade etme biçimiydi bir zamanlar. İnsanlar ilk kez gördükleri ne varsa, onları

Yazar ve Mimarın Aynı Çizgide Buluşması

Barthes’a göre nesne, yazı ile bulanıklaşır ve gözden kaybolmaya başlar. Yazı, amaçsızca ve gerçekte var olan nesnenin gerçekliğinin üzerine yazıldığında boşluğa dönüşür. Bu yazarın kendini öldürmeye başlaması anlamına gelir. Amacı olmadan üretilen tasarımsal bir nesne veya mimari yapı boşluktaki yazı

Yazar ve Mimarın Aynı Çizgide Buluşması

Barthes’a göre nesne, yazı ile bulanıklaşır ve gözden kaybolmaya başlar. Yazı, amaçsızca ve gerçekte var olan nesnenin gerçekliğinin üzerine yazıldığında boşluğa dönüşür. Bu yazarın kendini öldürmeye başlaması anlamına gelir. Amacı olmadan üretilen tasarımsal bir nesne veya mimari yapı boşluktaki yazı

Le Corbusier Yansımaları

Mimari mekanın çizim, üç boyutlu model ve maket ile temsil edilmesinin yanı sıra fotoğrafın mekanı anlatmadaki etkisi de yadsınamaz. Fotoğraf bir düşünme biçimidir ve onu çeken kişinin yapıyı nasıl görmek ya da göstermek istediğine göre farklılaşır. Modern mimarlığın kurucularından Le

Le Corbusier Yansımaları

Mimari mekanın çizim, üç boyutlu model ve maket ile temsil edilmesinin yanı sıra fotoğrafın mekanı anlatmadaki etkisi de yadsınamaz. Fotoğraf bir düşünme biçimidir ve onu çeken kişinin yapıyı nasıl görmek ya da göstermek istediğine göre farklılaşır. Modern mimarlığın kurucularından Le

Mekana Fotoğraf Karesinden Bakmak

Görsel: Benham Diski Beatriz Colomina iç, dış ve sınır kavramlarını fotoğraf üzerindeki görecelilik açısından ve Le Corbusier’in kendi binalarını yeniden üretimi üzerinden ele almıştır. Fotoğrafta, özne kendi dışındaki gerçekliğin üretimine şahit olur. Örneğin; fotoğraf makinasının temelini oluşturan Kamera Obscura’da mercek

Mekana Fotoğraf Karesinden Bakmak

Görsel: Benham Diski Beatriz Colomina iç, dış ve sınır kavramlarını fotoğraf üzerindeki görecelilik açısından ve Le Corbusier’in kendi binalarını yeniden üretimi üzerinden ele almıştır. Fotoğrafta, özne kendi dışındaki gerçekliğin üretimine şahit olur. Örneğin; fotoğraf makinasının temelini oluşturan Kamera Obscura’da mercek