Author Archives: ceydasungur

onun bunun/ senin benim olan kent

Johnson’un aktardığı yazarların kentlerine göre, iki farklı kent anlatısı var. Joyce’nin Dublin’i, matematiksel olarak hesaplanmış, yıkılsa bile Joyce’nin öyküsü ile yeniden inşa edilebilecek olan zaman içinde değişikliğe uğradıkça tasviri de değişmiş olan kent. Woolf’unki ise zeminde olandan bambaşka, yalnızca O’nun kendi

onun bunun/ senin benim olan kent

Johnson’un aktardığı yazarların kentlerine göre, iki farklı kent anlatısı var. Joyce’nin Dublin’i, matematiksel olarak hesaplanmış, yıkılsa bile Joyce’nin öyküsü ile yeniden inşa edilebilecek olan zaman içinde değişikliğe uğradıkça tasviri de değişmiş olan kent. Woolf’unki ise zeminde olandan bambaşka, yalnızca O’nun kendi

Bir kentlinin öyküsüne maruz kalmak

Bir kentlinin öyküsüne maruz kalmak: salt/translated by üzerine MP3 çaların bozduğu mertlik zamanlarında, CD teknolojisi ve öncesinde kaset çalarlar, hatta belki benim yetişemediğim plaklar; sesin canlısına erişemeyen dinleyicisini her zaman şartlandırılmış bir müzik listesine hapseder. Dinleyici ancak sıralamayı değiştirmekte özgürdür.

Bir kentlinin öyküsüne maruz kalmak

Bir kentlinin öyküsüne maruz kalmak: salt/translated by üzerine MP3 çaların bozduğu mertlik zamanlarında, CD teknolojisi ve öncesinde kaset çalarlar, hatta belki benim yetişemediğim plaklar; sesin canlısına erişemeyen dinleyicisini her zaman şartlandırılmış bir müzik listesine hapseder. Dinleyici ancak sıralamayı değiştirmekte özgürdür.

Eleştirel Mekansal Pratikler : Taksim Gezi Parkı Örneği

Ceyda Sungur/21.05.2012/ Mimari Tasarım ve Eleştiri/ İTÜ Taşkışla Eleştirel Mekânsal Pratikler: Taksim Gezi Parkı Örneği Özet: Cumhuriyetin ilanından bu yana “temsil mekânı,” “gündelik rutinlerin/karşılaşmaların odağı,” ve “kentte ihtiyaç duyulan bir kullanım alanı” olan Taksim Meydanı’na yönelik eleştirel mekânsal pratikleri tartışmak

Eleştirel Mekansal Pratikler : Taksim Gezi Parkı Örneği

Ceyda Sungur/21.05.2012/ Mimari Tasarım ve Eleştiri/ İTÜ Taşkışla Eleştirel Mekânsal Pratikler: Taksim Gezi Parkı Örneği Özet: Cumhuriyetin ilanından bu yana “temsil mekânı,” “gündelik rutinlerin/karşılaşmaların odağı,” ve “kentte ihtiyaç duyulan bir kullanım alanı” olan Taksim Meydanı’na yönelik eleştirel mekânsal pratikleri tartışmak