Author Archives: cemerenguven

Egemen İdeoloji ile Sosyal Yapının, Gündelik Yaşam ve Konut Tasarımına Olan Etkileri

Özet: Metin, son dönemin hâkim politikası neoliberalizmin dönüştürdüğü kent, mekân ve sınıfları diyalektik materyalizm yöntemiyle açıklamaya çalışacaktır. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü ve hızla değiştirdiği kent ve mekân özellikle İstanbul ölçeğinde büyük veriler sunmaktadır. Güncel ideoloji ve politikanın yeniden ürettiği

Egemen İdeoloji ile Sosyal Yapının, Gündelik Yaşam ve Konut Tasarımına Olan Etkileri

Özet: Metin, son dönemin hâkim politikası neoliberalizmin dönüştürdüğü kent, mekân ve sınıfları diyalektik materyalizm yöntemiyle açıklamaya çalışacaktır. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü ve hızla değiştirdiği kent ve mekân özellikle İstanbul ölçeğinde büyük veriler sunmaktadır. Güncel ideoloji ve politikanın yeniden ürettiği

Egemen ideoloji ve sınıfsal yapının kent ve konut tasarımına olan etkileri

Metin, son dönemin hakim politikası neoliberalizmin dönüştürdüğü kent, mekan ve sınıfları diyalektik materyalizm yöntemiyle açıklamaya çalışacaktır. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü ve hızla değiştirdiği kent ve mekan özellikle İstanbul ölçeğinde büyük veriler sunmaktadır. Güncel ideoloji ve politikanın yeniden ürettiği sosyal

Egemen ideoloji ve sınıfsal yapının kent ve konut tasarımına olan etkileri

Metin, son dönemin hakim politikası neoliberalizmin dönüştürdüğü kent, mekan ve sınıfları diyalektik materyalizm yöntemiyle açıklamaya çalışacaktır. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü ve hızla değiştirdiği kent ve mekan özellikle İstanbul ölçeğinde büyük veriler sunmaktadır. Güncel ideoloji ve politikanın yeniden ürettiği sosyal

Şişli Belediye Binası

Toplumsal, siyasi ve teknolojik durumların yarattığı konjonktür mimariyi ve mimari kuramları şekillenmekte ve değişmektedir. Bir yapı veya bir bir mimari anlayış bu konjonktürün oluşturduğu kabul görmüş çevrelerde, meşruiyet sağlamış bir tartışma açtığı ölçüde eleştirel olabilmekte veya eleştiriye konu olabilmektedir. Mimarlıkta

Şişli Belediye Binası

Toplumsal, siyasi ve teknolojik durumların yarattığı konjonktür mimariyi ve mimari kuramları şekillenmekte ve değişmektedir. Bir yapı veya bir bir mimari anlayış bu konjonktürün oluşturduğu kabul görmüş çevrelerde, meşruiyet sağlamış bir tartışma açtığı ölçüde eleştirel olabilmekte veya eleştiriye konu olabilmektedir. Mimarlıkta