Author Archives: Can

Girilemeyen Müze_Can Uzun

Girilemeyen Müze “Müze: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer, yapı.” [1] Türk Dil Kurumu’nun yaptığı bu tanım, günümüz koşulları için yetersiz kalır. Müzeyi yapıya indirgemek tartışılabilecek bir tanımlamadır. Müze bir

Girilemeyen Müze_Can Uzun

Girilemeyen Müze “Müze: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer, yapı.” [1] Türk Dil Kurumu’nun yaptığı bu tanım, günümüz koşulları için yetersiz kalır. Müzeyi yapıya indirgemek tartışılabilecek bir tanımlamadır. Müze bir

Şahsi Müze, Can Uzun

Müzeyi tartışmak;ama nasıl? Yürürken zihinde kalanlarla, zihnimizde müzede tekrar bir yürüyüşe çıkarak tartışmak. Müzeyi hatırlamaya çalışarak tartışmayı gerçekleştirmek. Hatırlamaların çokluğu mu müzeyi nitelikli hale getirir? Burada zihin kişinin özelliklerini ön plana çıkarır. Herhangi başka bir şeyde de olduğu gibi müzenin

Şahsi Müze, Can Uzun

Müzeyi tartışmak;ama nasıl? Yürürken zihinde kalanlarla, zihnimizde müzede tekrar bir yürüyüşe çıkarak tartışmak. Müzeyi hatırlamaya çalışarak tartışmayı gerçekleştirmek. Hatırlamaların çokluğu mu müzeyi nitelikli hale getirir? Burada zihin kişinin özelliklerini ön plana çıkarır. Herhangi başka bir şeyde de olduğu gibi müzenin

critical twin

Eleştirel bir proje tasarım sürecinden itibaren mi eleştirel olur ya da olması kararlaştırılır yoksa yapının tamamlanmasından sonra ki bir süreçte de, eleştirel olma özelliği eklenebilir mi? İki kule, kendi bağlamlarında içlerindeki karmaşaya rağmen siluette sakin ve güçlü duran yapılar. Günlük

critical twin

Eleştirel bir proje tasarım sürecinden itibaren mi eleştirel olur ya da olması kararlaştırılır yoksa yapının tamamlanmasından sonra ki bir süreçte de, eleştirel olma özelliği eklenebilir mi? İki kule, kendi bağlamlarında içlerindeki karmaşaya rağmen siluette sakin ve güçlü duran yapılar. Günlük