Author Archives: canbasar

Tarifler ve Klonlar

Bilginin güvenli sınırları içinde, emin olmanın verdiği o tatlı uyku ve rüya halinde, düşünsel miskinliğin dingin ortamında, güvenli bilgilerin güvensizliğine uyanmak, rüyadan ayılmak, rahatsız olmak ne kadar da rahatsızlık vericidir. Tarifler, bu miskin düşünsel süreçlerin emin destekçisi ve sürdürücüsüdürler. Reçetelerle,

Tarifler ve Klonlar

Bilginin güvenli sınırları içinde, emin olmanın verdiği o tatlı uyku ve rüya halinde, düşünsel miskinliğin dingin ortamında, güvenli bilgilerin güvensizliğine uyanmak, rüyadan ayılmak, rahatsız olmak ne kadar da rahatsızlık vericidir. Tarifler, bu miskin düşünsel süreçlerin emin destekçisi ve sürdürücüsüdürler. Reçetelerle,

Tasarlanmamış Toplum / Mimari Paralaks Üzerine

Zizek, mimari paralaks metninde sınırlardan ve sınır aralarından, tanımlardan ve tanımların aralarında sıkşmış olandan, çatlaklardan ve ötekilerden bahsediyor. Kentsel ölçekten, mimari eleman ölçeğine kadar (spandrel) bu aradalıklar, mimarlar için bilinçli bir üretime değil, bilinçli üretimin artıklarına işaret eder. Yani, doğrudan

Tasarlanmamış Toplum / Mimari Paralaks Üzerine

Zizek, mimari paralaks metninde sınırlardan ve sınır aralarından, tanımlardan ve tanımların aralarında sıkşmış olandan, çatlaklardan ve ötekilerden bahsediyor. Kentsel ölçekten, mimari eleman ölçeğine kadar (spandrel) bu aradalıklar, mimarlar için bilinçli bir üretime değil, bilinçli üretimin artıklarına işaret eder. Yani, doğrudan

İktidarın Kültür ve Mekan Üretimi ile Kurduğu Kültürel Hegemonya Altında Eleştiri / Can Başar

Özet Modern sanayi toplumunda artan üretim yöntemleri ve gelişen teknoloji, kapitalizmin ve onu sürdüren dinamiklerin daha da güçlenip bir tüketim kültürü yaratmasına ve kendiliğinden toplumun içinden çıkan bir kültürün değil, sermaye tarafından üretilen sentetik bir kültürün küresel olarak yaygınlaşmasına neden

İktidarın Kültür ve Mekan Üretimi ile Kurduğu Kültürel Hegemonya Altında Eleştiri / Can Başar

Özet Modern sanayi toplumunda artan üretim yöntemleri ve gelişen teknoloji, kapitalizmin ve onu sürdüren dinamiklerin daha da güçlenip bir tüketim kültürü yaratmasına ve kendiliğinden toplumun içinden çıkan bir kültürün değil, sermaye tarafından üretilen sentetik bir kültürün küresel olarak yaygınlaşmasına neden

MODERN-YERELLİK VE MİTLEŞTİRME ÜZERİNE

Modern, modernizm, modernite kavramlarının bulanıklığından dolayı ‘modern’ olan ile ilgili tartışmalar da bulanıklaşıyor. O nedenle konuyu tartışmadan önce bu kavramların ayrıştırılması ve birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Aslında bu ayrışmayı yaparken zaten yerellik ve mitleştirme kavramları birer ayırt edici özellik

MODERN-YERELLİK VE MİTLEŞTİRME ÜZERİNE

Modern, modernizm, modernite kavramlarının bulanıklığından dolayı ‘modern’ olan ile ilgili tartışmalar da bulanıklaşıyor. O nedenle konuyu tartışmadan önce bu kavramların ayrıştırılması ve birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Aslında bu ayrışmayı yaparken zaten yerellik ve mitleştirme kavramları birer ayırt edici özellik

NOSTALJİ JARGONU/Taksim Gezi Parkı Üzerine

Adorno bu kitapta, aralarında Heidegger’in de bulunduğu Alman varoluşçularının başvurdukları dili, jargonu hedef alıyor. Bu jargonun onların düşüncesini nasıl bulandırdığına işaret ediyor. Bu jargonun sahicileştirmeye çalıştıkları anlam ve özgürlük iddialarını tam tersi tahrip ettiğini, onları içeriksizleştirdiğini iddia ediyor. Jargonu ülkemizin

NOSTALJİ JARGONU/Taksim Gezi Parkı Üzerine

Adorno bu kitapta, aralarında Heidegger’in de bulunduğu Alman varoluşçularının başvurdukları dili, jargonu hedef alıyor. Bu jargonun onların düşüncesini nasıl bulandırdığına işaret ediyor. Bu jargonun sahicileştirmeye çalıştıkları anlam ve özgürlük iddialarını tam tersi tahrip ettiğini, onları içeriksizleştirdiğini iddia ediyor. Jargonu ülkemizin

MODERN MÜLTECİLER OLARAK MODERN İNSAN İÇİN EVİN ANLAMI

Homi Bhabha, metninde yeni bir mekânda, coğrafyadaki kimlik sorunlarını, yabancılaşmayı, kültürel aradalığı (in-between), farklı coğrafyaların, yerinden edilmişliğin, geçiciliğin yarattığı ne o ne bu, hem o hem bu olma durumunun melezliğini ele alıyor. Bu aradalık ve evsiz olma durumunun kişide evin

MODERN MÜLTECİLER OLARAK MODERN İNSAN İÇİN EVİN ANLAMI

Homi Bhabha, metninde yeni bir mekânda, coğrafyadaki kimlik sorunlarını, yabancılaşmayı, kültürel aradalığı (in-between), farklı coğrafyaların, yerinden edilmişliğin, geçiciliğin yarattığı ne o ne bu, hem o hem bu olma durumunun melezliğini ele alıyor. Bu aradalık ve evsiz olma durumunun kişide evin

ADORNO VE BENJAMİN’DE BİREYİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEN KÜLTÜRÜN DÖNÜŞÜMÜ OKUMASI

Adorno kültür endüstrisi kavramını ortaya atarken, niçin kitle kültürü ya da popüler kültür değil de kültür endüstrisi kavramını ortaya attığını açıklamıştır. Bunun altında yatan en önemli neden, kültür endüstrisinin kitle kültürü gibi toplumun içinden çıkmış ve doğal olarak üretilmiş bir

ADORNO VE BENJAMİN’DE BİREYİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEN KÜLTÜRÜN DÖNÜŞÜMÜ OKUMASI

Adorno kültür endüstrisi kavramını ortaya atarken, niçin kitle kültürü ya da popüler kültür değil de kültür endüstrisi kavramını ortaya attığını açıklamıştır. Bunun altında yatan en önemli neden, kültür endüstrisinin kitle kültürü gibi toplumun içinden çıkmış ve doğal olarak üretilmiş bir

PRAGMATİZM-DOĞRULUK-ELEŞTİRİ

Pragmatizm, zihin ve dünya, eylem ve düşünce ikiliğine karşıt bir felsefedir. Pragmatiklere göre düşünce, insan yaşamında farklılık e işlerlik yaratan fonksiyonel bir araçtır. Düşüncenin bilgiye dönüşebilmesi için eylemle sınanması gerekir. Pragmatizm eylemi odak noktasına koyar. Pragmatizm, doğruluk üzerine yürütülebilecek kavramsal

PRAGMATİZM-DOĞRULUK-ELEŞTİRİ

Pragmatizm, zihin ve dünya, eylem ve düşünce ikiliğine karşıt bir felsefedir. Pragmatiklere göre düşünce, insan yaşamında farklılık e işlerlik yaratan fonksiyonel bir araçtır. Düşüncenin bilgiye dönüşebilmesi için eylemle sınanması gerekir. Pragmatizm eylemi odak noktasına koyar. Pragmatizm, doğruluk üzerine yürütülebilecek kavramsal

DİL-ANLAM-DÜŞÜNCE

Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi düşünürken, anlam meselesi hakkında düşünmek, konuya berraklık getiriyor. Çünkü dil ile anlam ve anlam ile düşünce arasındaki ilişkileri kavrayabilmek daha kolay görünüyor. Bu ilişkiler bütününü bu şekilde sistematize ederek bu metinleri yorumlamaya çalışalım. Anlam ile

DİL-ANLAM-DÜŞÜNCE

Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi düşünürken, anlam meselesi hakkında düşünmek, konuya berraklık getiriyor. Çünkü dil ile anlam ve anlam ile düşünce arasındaki ilişkileri kavrayabilmek daha kolay görünüyor. Bu ilişkiler bütününü bu şekilde sistematize ederek bu metinleri yorumlamaya çalışalım. Anlam ile