Author Archives: bengi

içerisi / dışarısı arasındaki gerilim

Bir durumu sadece kendi içinde düşünmek yeterli gelemeyebilir. Yeniden, yenileyerek düşünmek ve konuyu sürekli güncel tutmak bu nedenle önemlidir. Bu güncel tutuş, duruma, konuya nokta koymamak gibi düşünülebilir. Sürekli sorular sorarak, farklı olan yönlerini arayarak yenilenebilir bir konu. Bu sorular

içerisi / dışarısı arasındaki gerilim

Bir durumu sadece kendi içinde düşünmek yeterli gelemeyebilir. Yeniden, yenileyerek düşünmek ve konuyu sürekli güncel tutmak bu nedenle önemlidir. Bu güncel tutuş, duruma, konuya nokta koymamak gibi düşünülebilir. Sürekli sorular sorarak, farklı olan yönlerini arayarak yenilenebilir bir konu. Bu sorular

sürekli aynı sorular

Yazımın başından sonuna kadar mimarlık nedir? diye sordum kendi kendime. Çok klasikleşmiş bir soru oldu belki de ama her aşamada daha farklı yönlerinin olduğunu, bu farklılıklarla nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu, ancak aynı zamanda nasıl zenginleşebileceği düşünmeye çalıştım. Amacım net

sürekli aynı sorular

Yazımın başından sonuna kadar mimarlık nedir? diye sordum kendi kendime. Çok klasikleşmiş bir soru oldu belki de ama her aşamada daha farklı yönlerinin olduğunu, bu farklılıklarla nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu, ancak aynı zamanda nasıl zenginleşebileceği düşünmeye çalıştım. Amacım net

eleştiri / sorgulama üzerine

Sorgulamak oldukça önemli bir eylemdir. Bir şeyleri tam anlamıyla kavrayabilmek, içselleştirebilmek için içinde bulunulan koşullar sürekli sorgulanmalıdır. “Yeni” olan ancak sorgulayarak bulunabilir. Sürekli sorular sormak, konuyu, düşünülen şeyi sürekli canlı tutar. Dolayısıyla da aslında son derece güncel bir kavram olan

eleştiri / sorgulama üzerine

Sorgulamak oldukça önemli bir eylemdir. Bir şeyleri tam anlamıyla kavrayabilmek, içselleştirebilmek için içinde bulunulan koşullar sürekli sorgulanmalıdır. “Yeni” olan ancak sorgulayarak bulunabilir. Sürekli sorular sormak, konuyu, düşünülen şeyi sürekli canlı tutar. Dolayısıyla da aslında son derece güncel bir kavram olan

GÜNDELİK YAŞAMIN KRACAUER, MODERNİZM VE “EVSİZLİK FORMU” ÜZERİNDEN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ

ÖZET Kracauer, dönemine göre oldukça katı kurallara sahip bir düşünürdür. Gerçekçilik ve maddesellik üzerine görüşlerini, filmler üzerinden aktarmaktadır. Burada da eleştirmiş olduğu mekanların kurguları önem kazanmaktadır. Kracauer için önemli olan kentsel mekanlar, onun film eleştirisi dışındaki yazılarında da yer almaktadır.

GÜNDELİK YAŞAMIN KRACAUER, MODERNİZM VE “EVSİZLİK FORMU” ÜZERİNDEN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ

ÖZET Kracauer, dönemine göre oldukça katı kurallara sahip bir düşünürdür. Gerçekçilik ve maddesellik üzerine görüşlerini, filmler üzerinden aktarmaktadır. Burada da eleştirmiş olduğu mekanların kurguları önem kazanmaktadır. Kracauer için önemli olan kentsel mekanlar, onun film eleştirisi dışındaki yazılarında da yer almaktadır.

kısıtlamalar ve seçim

Bir mimar kendi tarzını nasıl belirler? Ya da kesinlikle bir tarz belirlemeli midir? Sürekli yeni bir şeylerin gündeme geldiği bir hayat içerisinde bir akımın uzun süre etkisini gösterebilmesi mümkün müdür? Bu bağlamda akım denen şey yoksa tarz neye göre konum

kısıtlamalar ve seçim

Bir mimar kendi tarzını nasıl belirler? Ya da kesinlikle bir tarz belirlemeli midir? Sürekli yeni bir şeylerin gündeme geldiği bir hayat içerisinde bir akımın uzun süre etkisini gösterebilmesi mümkün müdür? Bu bağlamda akım denen şey yoksa tarz neye göre konum

keşif

Gerçek olan ne kadar gerçek? Hangisi hangisine göre doğru ya da yanlış? Bunların hepsine karar verirken neye göre karar veriyoruz? Bir önceki durumlara göre, örneklere göre olabilir; çevresi ile ilişkilendirilme durumuna, bağlamına göre olabilir. Bunlar karar verme ya da yaklaşım

keşif

Gerçek olan ne kadar gerçek? Hangisi hangisine göre doğru ya da yanlış? Bunların hepsine karar verirken neye göre karar veriyoruz? Bir önceki durumlara göre, örneklere göre olabilir; çevresi ile ilişkilendirilme durumuna, bağlamına göre olabilir. Bunlar karar verme ya da yaklaşım

karşılaşma

Sorulara kesin yanıtlar aramak her zaman mümkün olamayabilir. Kesin yargılar, genellemeler zaten aslında yaklaşım olarak, gerek mimarlık olsun, gerek başka herhangi bir disiplin, o işin sonunu getiren, üretilmesini engelleyen durumlardır. Birinin kabul edilip ardından hep o aynı şeyin takip edilmesi

karşılaşma

Sorulara kesin yanıtlar aramak her zaman mümkün olamayabilir. Kesin yargılar, genellemeler zaten aslında yaklaşım olarak, gerek mimarlık olsun, gerek başka herhangi bir disiplin, o işin sonunu getiren, üretilmesini engelleyen durumlardır. Birinin kabul edilip ardından hep o aynı şeyin takip edilmesi