Author Archives: aeuzm

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Özet Modernizmle birlikte alışılagelmiş ev kavramı değişime uğramış, sorgulanmaya başlamıştır. Evin ne olduğu, nasıl olması gerektiği, kulanıcılarının nasıl davranması gerektiği, mimarlar, düşünürler, toplum bilimciler tarafından tartışmaya açılan konualrdan bazılarıdır. Evin sorgulandığı noktada farklı iskan etme şekilleri, var olma şekillerine de

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Özet Modernizmle birlikte alışılagelmiş ev kavramı değişime uğramış, sorgulanmaya başlamıştır. Evin ne olduğu, nasıl olması gerektiği, kulanıcılarının nasıl davranması gerektiği, mimarlar, düşünürler, toplum bilimciler tarafından tartışmaya açılan konualrdan bazılarıdır. Evin sorgulandığı noktada farklı iskan etme şekilleri, var olma şekillerine de

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Gündelik hayat ritüellerimizin odak noktasında durur ev kavramı. Gün orada başlayıp orada biter. “Daha iyi bir hayat” yaşamak için hep “daha iyi bir ev” sunulur medya tarafından. İnsanların hep “daha iyi bir evde” yaşamak üzerine gelecek planları yapar. Ev bir

Evin Yıkımı ve Gündelik Hayat

Gündelik hayat ritüellerimizin odak noktasında durur ev kavramı. Gün orada başlayıp orada biter. “Daha iyi bir hayat” yaşamak için hep “daha iyi bir ev” sunulur medya tarafından. İnsanların hep “daha iyi bir evde” yaşamak üzerine gelecek planları yapar. Ev bir